Vrednost enot premoženja

Back

ETFS Physical Palladium

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir paladija omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga srebra, s ciljem slediti gibanju cene paladija, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni paladija in ne portfelju delnic,
 • paladij je shranjen pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: Zurich, Švica; London, Velika Britanija
 • z njim se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni paladija z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: ETFS Management Company (Jersey) Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 129.2600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5.1664 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14.8671 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 73.7015 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 23.7767 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 131.1516 %