Vrednost enot premoženja

Back

Naložbena zvezda AS


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3079 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.2516 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15.3554 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 33.4320 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 47.2363 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26.1478 %