Vrednost enot premoženja

Back

Naložbena zvezda AS


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.2423 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 6.3158 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 30.0157 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17.7536 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 39.8514 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3.5509 %