Vrednost enot premoženja

Back

Zajamčeni AS 2

Naložba Zajamčeni AS 2 zagotavlja zajamčeni donos v višini 1,50 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev. Primeren je tudi za vse vlagatelje, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.6206 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.1226 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0.7418 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.5004 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0.8030 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4.5685 %