Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Physical Gold 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 114.5600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5.2168 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10.7823 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 13.9220 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11.0293 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3.3086 %