Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Gold & Silver Mining Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT SILVER MINING FUND je ustvariti dolgoročno in realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga po vsem svetu v delnice in deleže družb, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Še posebej so to rudarske družbe, ki pridobivajo in iščejo srebro.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 91.0900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 13.8625 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11.5752 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.4154 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14.9256 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -22.6871 %