Vrednost enot premoženja

Back

Potencial Plus


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0.9801 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.6780 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16.4844 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 14.6852 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 16.5814 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 29.7458 %