Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Focus Fund*

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 54.7600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.2849 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.9286 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.6711 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4.6036 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -17.6418 %