Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Strategic Metals & Energy Fund*

Naložbeni cilj investicijskega sklada SAFEPORT STRATEGIC METALS & ENERGY FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v strateške kovine, kot so npr. renij, tantal, molibden, srebro v fizični obliki ter v delnice in druge finančne instrumente, ki so vezane na nafto, plin ipd., kot tudi delnice in deleže v družbah, ki so dejavne na področju pridobivanja, nadaljnje uporabe ali predelave prej omenjenih surovin ter iz sektorja obnovljivih virov energije kot npr. sončne ali vetrne energije. Investicijski sklad nalaga v strateške kovine v fizični obliki, v energijske surovine kot v deleže družb, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in nadaljnjo uporabo ali predelavo prej omenjenih surovin.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 26.4200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.4896 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0.0758 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3.9273 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0.1134 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8.2343 %