Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Physical Silver 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 67.2800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3.1942 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14.8515 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17.6841 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10.5851 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -18.3495 %