Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Physical Silver 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 59.5300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.5177 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2.1853 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5.4179 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2.1532 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -32.2830 %