Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Precious Metals 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PRECIOUS METALS 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato in srebro, ki ju dopolnjuje z manjšimi naložbami v druge plemenite kovine (npr. platina, renij, rutenij) v fizični obliki. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu, srebru in drugih plemenitih kovinah.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.07.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 89.9800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.1289 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.4610 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3.5205 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3.5681 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -16.8469 %