Vrednost enot premoženja

Back

SafePort Precious Metals 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PRECIOUS METALS 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato in srebro, ki ju dopolnjuje z manjšimi naložbami v druge plemenite kovine (npr. platina, renij, rutenij) v fizični obliki. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu, srebru in drugih plemenitih kovinah.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 14.11.2019
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 98.6200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2.5012 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15.1565 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 18.5907 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13.5129 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2.4627 %