Vrednost enot premoženja

Back

indeks New Frontier

Prikazane so vrednosti indeksa New Frontier, ki ne predstavljajo vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja Fondpolica MAKS GARANT PLUS in Fondpolica MAKS GARANT. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti indeksa upošteva povprečje treh najnižjih zaključnih težajev indeksa v prvih treh letih, kar omogoča, da se sredstva naložijo v najbolj ugodnem trenutku (opazovanja so polletna v prvih treh letih).


Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 10.09.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 405.3237 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.1317 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3.7864 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7.9579 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5.9937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -7.0862 %