Vrednost enot premoženja

Back

Generali Vzhodna Evropa, delniški

Generali Vzhodna Evropa je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz gospodarstev srednje- in vzhodnoevropskih držav s poudarkom na Rusiji, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.4321 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5.8463 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16.5446 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 23.9270 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 27.6723 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 33.8411 %