Vrednost enot premoženja

Back

KD Tehnologija, delniški

KD Tehnologija je delniški podsklad s panožno usmerjeno naložbeno politiko, katerega cilj je dosegati dolgoročno rast na račun tehnološkega napredka, rešitev in inovacij. Njegov portfelj je sestavljen iz naložb v sektorje informacijske tehnologije, medicinske opreme, farmacije, biotehnologije in telekomunikacij.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15.0711 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5.8067 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 21.6815 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 13.6232 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 26.5331 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 58.8103 %