Vrednost enot premoženja

Back

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 29.1310 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.1810 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.5769 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5.5077 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14.7604 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23.4888 %