Vrednost enot premoženja

Back

KD Rastko, evropski delniški sklad

KD Rastko investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 28.4841 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.7597 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7.5273 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -4.7131 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12.2119 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26.7650 %