Vrednost enot premoženja

Back

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53.7274 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.0426 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0.2071 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.4065 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0.3446 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0.8902 %