Vrednost enot premoženja

Back

KD MM, sklad denarnega trga – EUR

KD MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53.8147 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.0052 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0.1455 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.3633 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0.1827 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0.7475 %