Vrednost enot premoženja

Back

Konzervativni naložbeni paket

Konzervativni naložbeni paket je primeren za vse, ki si ne želijo velikega tveganja, hkrati pa pričakujejo višje povprečne donose kot bi jih dosegli v bankah. Primernejša kombinacija za ljudi, ki so tik pred upokojitvijo in si ne želijo oziroma ne smejo privoščiti večje izgube denarja. Priporočena doba vlaganja za Konzervativni naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2019 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD MM, sklad denarnega trga - EUR  35
KD Bond, obvezniški - EUR 25
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 20
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 15
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 5


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 12.6164 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1.4066 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4.0914 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2.0951 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5.4821 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9.0884 %