Vrednost enot premoženja

Back

Dinamični naložbeni paket

Dinamični naložbeni paket je primeren za vse, ki so pripravljeni veliko tvegati na daljše obdobje in tudi pričakujejo nadpovprečne donose. Naložbe so geografsko razpršene s poudarkom na trgih v razvoju. Priporočena doba vlaganja za Dinamični naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Dinamičnega naložbenega paketa od 1. 4. 2019 dalje:

Ime sklada  %
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 30
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 20
KD Balkan, delniški 10
KD Indija Kitajska, delniški  10
KD Novi trgi, delniški 10
KD Vitalnost, delniški 10
KD Vzhodna Evropa, delniški 10


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9.0924 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.3979 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9.5879 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5.0028 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13.6877 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21.1625 %