Vrednost enot premoženja

Back

KD Prvi Izbor, sklad delniških skladov 

KD Prvi izbor sklad delniških skladov, investira v široko paleto izbranih investicijskih skladov priznanih tujih upravljavcev in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9.8649 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.9242 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12.9819 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7.8898 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 18.3622 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27.6184 %