Vrednost enot premoženja

Back

Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov 

Generali Prvi izbor sklad delniških skladov, investira v široko paleto izbranih investicijskih skladov priznanih tujih upravljavcev in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10.3415 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.1052 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8.8671 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15.1076 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 24.0806 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28.9464 %