Vrednost enot premoženja

Back

Generali Novi trgi, delniški

Geografska struktura naložb Generali Novi trgi, delniškega podsklada, je usmerjena v naložbe s področja razvijajočih se trgov Azije, Latinske Amerike, Jugovzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Pričakovanja o nadaljnjem gospodarskem razvoju teh trgov so zaradi rasti življenjskega standarda in notranje kupne moči z vidika investiranja pozitivna, zato se v njih lahko skriva še veliko potenciala.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 7.3202 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.1577 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3.2264 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10.4902 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14.3692 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21.3964 %