Vrednost enot premoženja

Back

Generali Indija - Kitajska, delniški

Generali Indija - Kitajska je delniški sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2.3016 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.0260 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2.2570 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8.9309 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12.6138 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23.7419 %