Vrednost enot premoženja

Back

Dirigent

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 17.0285 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.7502 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6.3849 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10.1683 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 19.2931 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23.9067 %