Vrednost enot premoženja

Back

Ekskluziv


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.4604 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.2377 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15.4923 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17.6888 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 23.6684 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4.2696 %