Vrednost enot premoženja

Back

Ekskluziv


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3363 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 7.1698 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10.7492 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7.9747 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13.1595 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -6.2377 %