Vrednost enot premoženja

Back

ETFS Physical Swiss Gold

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 121.5100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.5068 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10.6346 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 18.4885 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12.4572 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3.7306 %