Vrednost enot premoženja

Back

WisdomTree Physical Swiss Gold

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 128.2000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1.2098 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15.9761 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 23.6855 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 18.6488 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14.5052 %