Vrednost enot premoženja

Back

KD Balkan, delniški

KD Balkan je delniški podsklad z regionalno naložbeno politiko, ki investira na razvijajočih se trgih Jugovzhodne Evrope. Namenjen je vlagateljem, ki so pripravljeni varčevati daljše obdobje (tri do pet let in več).


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2.7571 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.4601 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14.5879 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.9035 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12.3009 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11.1734 %