Vrednost enot premoženja

Back

Generali Dividendni, delniški 

Sklad Generali Dividendni je globalen. Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Sklad ima najmanj 85 % sredstev v delniških naložbah, največ 10 % pa v enotah drugih skladov. Srce sklada predstavljajo velika multinacionalna podjetja: rudarska družba BHP Billiton, naftni multinacionalki Royal Dutch Shell in Exxon Mobil, farmacevtsko družbo Johnson&Johnson, Intel, Nestlé, Danone, P&G idr.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9.3772 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.1838 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5.3287 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2.8540 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12.1152 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13.3881 %