Vrednost enot premoženja

Back

KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR

KD Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: no data
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.0094 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.5278 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2.4668 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.3352 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2.4876 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: no data