Vrednost enot premoženja

Back

Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 % sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: no data
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.0065 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.2280 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0.3990 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1.9964 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2.1931 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: no data