Vrednost enot premoženja

Back

KD Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13.5455 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.7858 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11.2722 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4.2170 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 15.3849 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21.8888 %