Vrednost enot premoženja

Back

KD Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13.9337 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3.0645 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5.7908 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11.0202 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 18.6918 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21.8481 %