Vrednost enot premoženja

Back

Aktivni AS

Naložbeni cilj Aktivnega AS-a je dolgoročna kapitalska rast. Aktivni AS bo naložbeni cilj dosegal posredno, to je pretežno prek naložb v delnice ali enote premoženja odprtih investicijskih skladov brez geografskih ali sektorskih omejitev. Aktivni AS upravljamo s pomočjo napredne računalniške naložbene optimizacije (Mean CVar metodologije). Na ta način dobimo izbor naložb, ki se dinamično prilagaja na spreminjajoče se korelacije med naložbenimi razredi in spremembam v pričakovanih donosih, kar omogoča ustvarjati nadpovprečne, tveganju prilagojene donose. V začetku bo iz množice odprtih investicijskih skladov v upravljanju družbe KD Skladi izveden optimalni izbor najmanj 4 investicijskih skladov, ki se bo najmanj štirikrat letno, ob izrednih dogodkih pa lahko tudi večkrat, prilagajal aktualnim razmeram na kapitalskih trgih.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava notranjega sklada Aktivni AS od 1. 7. 2019 dalje:

Ime investicijskega sklada %
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 25
KD Amerika, delniški 20
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 20
KD Bond, obvezniški  10
KD Vitalnost, delniški  10
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR  5
KD Indija - Kitajska, delniški 5
KD Rastko, delniški 5

 

 

 


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11.1851 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2.4248 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7.9726 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2.4981 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10.1959 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: no data