Vrednost enot premoženja

Back

KD Victoria, delniški vzajemni sklad

Naložbena politika

Naložbena politika temelji na izbiri vrednostnih papirjev po načelu varnosti, donosnosti, likvidnosti in razpršitvi rizika. Pri strukturi naložb se upoštevajo zakonske omejitve. Prihodki iz naslova lastništva vrednostnih papirjev se sproti reinvestirajo v sklad.

Zakaj investirati v sklad KD Victoria

Hiter razvoj regije: KD Victoria vlaga na trge Vzhodne in Srednje Evrope, ki imajo visok razvojni potencial. Približevanje Hrvaške Evropski uniji bo pripomoglo k zmanjševanju proračunskih primanjkljajev in javnega dolga ter zniževanju obrestnih mer, s ciljem zadostiti Maastrichtskim kriterijem, posledično pa k rasti gospodarstva in povečani vrednosti podjetij v regiji.

Stabilnost kapitalskega trga: Stabilno makroekonomsko okolje in investicijska klima privablja nove investitorje, s tem pa se povpraševanje po vrednostnih papirjih in njihova likvidnost povečujeta.

Dolgoletne izkušnje: KD je prisoten na hrvaškem trgu že od leta 1999, ko je KD Investments, Zagreb ustanovil prvi delniški vzajemni sklad KD Victoria, ki je že trikrat prejel nagrado za najboljši delniški sklad na Hrvaškem. Dobro poznavanje trga in s tem možnost pridobiti kvalitetne informacije predstavlja visoko konkurenčno prednost na področju finančnih storitev."


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 2.7363 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0.5452 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8.9291 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0.5235 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9.0768 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6.2558 %