Vrednost enot premoženja

Back

WisdomTree Physical Precious Metals

Tržni vrednostni papir plemenitih kovin omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga plemenitih kovin, s ciljem slediti gibanju cene košarice plemenitih kovin.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 11.11.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 103.6200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1.6795 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 17.4164 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 28.6087 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 21.6126 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25.5696 %