Vrednost enot premoženja

Back

ETFS Physical PM Basket

Tržni vrednostni papir plemenitih kovin omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga plemenitih kovin, s ciljem slediti gibanju cene košarice plemenitih kovin.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.07.2019
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 96.6800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.7795 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9.9261 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24.9257 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13.4675 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10.0262 %