Vrednost enot premoženja

Back

Generali Amerika, delniški

Generali Amerika je sklad, ki zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem so zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta podjetja imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja celoten svet.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.11.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.4617 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4.2805 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8.8790 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 14.3204 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 25.0278 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 32.5805 %