Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 09.12.2019 1.4642   EUR 25.2416 % 19.0213 % 27.3217 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 09.12.2019 19.4381   EUR 5.8328 % 6.1229 % 9.7578 %
Generali Dividendni, delniški  > 09.12.2019 9.3848   EUR 12.2060 % 8.1435 % 7.0103 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 09.12.2019 11.3991   EUR 6.3984 % 4.2938 % 3.3463 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 09.12.2019 2.3275   EUR 13.8810 % 10.6594 % 20.5959 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 09.12.2019 2.8365   EUR 15.5350 % 10.6279 % 3.1455 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 09.12.2019 1.4289   EUR 10.4933 % 10.8104 % 11.6328 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 09.12.2019 53.7128   EUR -0.3717 % -0.3968 % -0.9172 %
Generali Novi trgi, delniški > 09.12.2019 7.2954   EUR 13.9817 % 10.8387 % 14.3480 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 09.12.2019 10.3748   EUR 24.4802 % 18.8639 % 23.3627 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 09.12.2019 28.8629   EUR 13.7042 % 9.5009 % 16.9959 %
Generali Surovine in energija, delniški > 09.12.2019 4.5762   EUR 7.1434 % 1.1673 % -6.9878 %
Generali Tehnologija, delniški > 09.12.2019 15.9105   EUR 33.5804 % 28.8926 % 51.9628 %
Generali Vitalnost, delniški > 09.12.2019 2.5629   EUR 17.2040 % 12.3832 % 25.6324 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 09.12.2019 1.4023   EUR 25.0156 % 19.1723 % 23.0088 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 09.12.2019 1.0062   EUR 2.1627 % 2.3810 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 09.12.2019 10.6840   EUR 1.4047 % 1.5001 % 4.5677 %
Zajamčeni AS  > 09.12.2019 11.2246   EUR 2.1068 % 2.2500 % 6.9030 %
Zajamčeni paket > 09.12.2019 13.2153   EUR 2.5738 % 2.7500 % 8.4786 %
Zajamčeni paket AS > 09.12.2019 11.8291   EUR 2.5745 % 2.7501 % 8.4791 %
Zajamčeni 10 > 09.12.2019 10.0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 09.12.2019 11.5699   EUR 13.9869 % 10.7920 % 15.4105 %
Aktivni naložbeni paket > 09.12.2019 12.1852   EUR 14.4043 % 10.7665 % 14.5452 %
Dinamični naložbeni paket > 09.12.2019 9.3799   EUR 17.2825 % 12.9904 % 14.9399 %
Konzervativni naložbeni paket > 09.12.2019 12.7992   EUR 7.0105 % 5.7934 % 7.9518 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 09.12.2019 11.2593   EUR 11.7083 % 9.3964 % 12.7001 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 09.12.2019 17.1244   EUR 19.9650 % 15.0957 % 20.4002 %
KD Vrhunski > 09.12.2019 14.0255   EUR 19.4737 % 14.9989 % 19.5807 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium > 09.12.2019 160.7200   EUR 53.9021 % 59.2864 % 141.3213 %
WisdomTree Physical Platinum > 09.12.2019 76.2550   EUR 16.3665 % 16.0478 % -8.3033 %
WisdomTree Physical Precious Metals > 09.12.2019 106.8900   EUR 25.4504 % 28.7909 % 29.5008 %
WisdomTree Physical Silver > 09.12.2019 14.0920   EUR 11.5933 % 16.4917 % -8.1954 %
WisdomTree Physical Swiss Gold > 09.12.2019 127.4800   EUR 17.9824 % 20.4118 % 18.8071 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 09.12.2019 1.1404   EUR 9.2128 % 1.7488 % 1.8123 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 09.12.2019 0.0257   EUR 33.3454 % 25.4193 % 12.8114 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > 09.12.2019 2.8404   EUR 13.2265 % 12.3709 % -0.7166 %
SafePort Focus Fund* > 06.12.2019 58.0500   EUR 10.8883 % 14.6327 % -1.1747 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 05.12.2019 80.5700   EUR 14.2675 % 18.2072 % 2.2202 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 05.12.2019 98.9200   EUR 24.8044 % 39.6386 % 9.4006 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 05.12.2019 179.2300   EUR 7.9374 % 8.3943 % 28.0397 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 05.12.2019 66.4300   EUR 9.1880 % 17.3882 % -10.8920 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 05.12.2019 121.3300   EUR 17.5906 % 21.8785 % 16.1831 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 05.12.2019 97.6500   EUR 12.3964 % 18.0060 % 4.3827 %
SafePort Silver Mining Fund* > 05.12.2019 40.2100   EUR 33.0136 % 41.8342 % -18.1726 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 05.12.2019 26.0900   EUR -1.3611 % -4.9891 % 5.2016 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 09.12.2019 10.0936   EUR 2.0721 % 3.4657 % 10.3898 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 09.12.2019 30.1495   EUR -1.3381 % -2.7285 % -0.0458 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 09.12.2019 421.6783   -2.2006 % -3.8039 % -3.9476 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 09.12.2019 1.2312   EUR -2.8026 % -5.2194 % -8.7324 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 09.12.2019 421.6783   -2.2006 % -3.8039 % -3.9476 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 09.12.2019 1.3379   EUR -0.3129 % -0.7493 % 3.1614 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 09.12.2019 421.6783   -2.2006 % -3.8039 % -3.9476 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 09.12.2019 1.4597   EUR 23.6091 % 18.8584 % 1.4033 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 09.12.2019 954.5752   12.0374 % 10.0964 % 1.4164 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 09.12.2019 1.4425   EUR -4.4196 % -2.2299 % 55.1242 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 09.12.2019 461.2110   -5.2545 % -4.5586 % 17.6914 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 09.12.2019 1.4720   EUR -3.5576 % -1.9712 % 56.5458 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 09.12.2019 461.2110   -5.2545 % -4.5586 % 17.6914 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 09.12.2019 0.8193   EUR 17.1433 % 15.2483 % 42.0177 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 09.12.2019 233.9580   1.9281 % -1.2982 % -2.0263 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 09.12.2019 1.0077   EUR 19.8644 % 17.6945 % 44.8469 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 09.12.2019 239.7695   3.9875 % 1.9870 % 5.7189 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 09.12.2019 1.1226   EUR 32.7735 % 30.5045 % 38.7468 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 09.12.2019 651.1546   8.4466 % 7.0880 % 9.4281 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 09.12.2019 1.3128   EUR 47.7879 % 40.8433 % 21.6569 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 09.12.2019 198.1628   11.3728 % 9.4869 % 6.8437 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.11.2019 12.3188   EUR / 16.0804 % 9.1908 % 19.7989 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.11.2019 10.4303   EUR 10.3266   6.5088 % 6.7246 % 6.3752 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.11.2019 11.0769   EUR / 9.8430 % 6.8219 % 11.5937 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.11.2019 1.3637   EUR 0.7092   8.6094 % 9.2183 % 13.3394 %