Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 16.10.2019 1.4084   EUR 20.4687 % 9.6116 % 34.2228 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 16.10.2019 19.5927   EUR 6.6745 % 7.1951 % 8.3068 %
Generali Dividendni, delniški  > 16.10.2019 9.2096   EUR 10.1113 % 1.7950 % 12.4493 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 16.10.2019 11.2477   EUR 4.9853 % -0.7395 % 5.6122 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 16.10.2019 2.2399   EUR 9.5949 % 11.2331 % 17.2723 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 16.10.2019 2.7990   EUR 14.0076 % 8.6062 % 2.9044 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 16.10.2019 1.3746   EUR 6.2945 % 1.8977 % 6.5581 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 16.10.2019 53.7480   EUR -0.3064 % -0.3957 % -0.8705 %
Generali Novi trgi, delniški > 16.10.2019 7.0783   EUR 10.5898 % 7.2974 % 12.3540 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 16.10.2019 9.9633   EUR 19.5429 % 10.2537 % 28.0630 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 16.10.2019 28.3637   EUR 11.7376 % -1.6167 % 22.3100 %
Generali Surovine in energija, delniški > 16.10.2019 4.4040   EUR 3.1116 % -12.0449 % -0.3620 %
Generali Tehnologija, delniški > 16.10.2019 15.2956   EUR 28.4179 % 16.7960 % 50.8442 %
Generali Vitalnost, delniški > 16.10.2019 2.4695   EUR 12.9327 % 9.6094 % 21.6502 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 16.10.2019 1.3547   EUR 20.7720 % 17.3408 % 27.8019 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 16.10.2019 1.0088   EUR 2.4266 % 1.8578 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 16.10.2019 10.6605   EUR 1.1817 % 1.4996 % 4.5680 %
Zajamčeni AS  > 16.10.2019 11.1877   EUR 1.7711 % 2.2501 % 6.9028 %
Zajamčeni paket > 16.10.2019 13.1624   EUR 2.1632 % 2.7502 % 8.4789 %
Zajamčeni paket AS > 16.10.2019 11.7817   EUR 2.1635 % 2.7498 % 8.4791 %
Zajamčeni 10 > 16.10.2019 10.0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 16.10.2019 11.2662   EUR 10.9949 % 6.6259 % /
Aktivni naložbeni paket > 16.10.2019 11.8550   EUR 11.3041 % 5.9608 % 13.4482 %
Dinamični naložbeni paket > 16.10.2019 9.0990   EUR 13.7702 % 7.3945 % 16.8111 %
Konzervativni naložbeni paket > 16.10.2019 12.6990   EUR 6.1727 % 3.6408 % 9.2105 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 16.10.2019 11.0664   EUR 9.7944 % 6.0162 % 14.0172 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 16.10.2019 16.5082   EUR 15.6482 % 9.1119 % 20.8294 %
KD Vrhunski > 16.10.2019 13.5455   EUR 15.3849 % 9.2899 % 19.4762 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
ETFS Physical Palladium > 16.10.2019 150.8500   EUR 44.4508 % 70.9155 % 170.2921 %
ETFS Physical Platinum > 16.10.2019 75.3250   EUR 14.9474 % 9.3330 % -6.6952 %
ETFS Physical PM Basket > 16.10.2019 106.6300   EUR 25.1452 % 34.0499 % 31.5283 %
ETFS Physical Silver > 16.10.2019 14.7970   EUR 17.1761 % 23.1851 % -2.0066 %
ETFS Physical Swiss Gold > 16.10.2019 129.8800   EUR 20.2036 % 26.5147 % 17.0723 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 16.10.2019 1.1228   EUR 7.5273 % 0.4024 % -0.4522 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 16.10.2019 0.0240   EUR 24.5062 % 14.9091 % 21.2929 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
KD Victoria, delniški vzajemni sklad > 16.10.2019 2.8225   EUR 12.5130 % 7.1320 % -1.3526 %
SafePort Focus Fund* > 11.10.2019 59.2400   EUR 13.1614 % 15.6128 % -1.8880 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 10.10.2019 79.7800   EUR 13.1471 % 15.3891 % 1.7862 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 10.10.2019 99.8300   EUR 25.9526 % 31.5283 % 2.6846 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 10.10.2019 178.5200   EUR 7.5098 % 9.2333 % 28.6538 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 10.10.2019 69.5000   EUR 14.2341 % 21.2491 % -7.5798 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 10.10.2019 124.1800   EUR 20.3528 % 28.4311 % 15.1094 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 10.10.2019 101.1500   EUR 16.4250 % 23.7309 % 5.6949 %
SafePort Silver Mining Fund* > 10.10.2019 39.7900   EUR 31.6242 % 22.3931 % -20.9104 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 10.10.2019 26.5500   EUR 0.3781 % -2.2819 % 0.7973 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 16.10.2019 10.0681   EUR 1.8142 % 3.8130 % 12.1531 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 16.10.2019 29.6957   EUR -2.8231 % -3.6830 % -3.2805 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 16.10.2019 412.0854   -4.4255 % -6.3728 % -5.2310 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 16.10.2019 1.2109   EUR -4.4051 % -6.4798 % -11.7677 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 16.10.2019 412.0854   -4.4255 % -6.3728 % -5.2310 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 16.10.2019 1.3320   EUR -0.7526 % -0.4410 % 1.9830 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 16.10.2019 412.0854   -4.4255 % -6.3728 % -5.2310 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 16.10.2019 1.4124   EUR 19.6037 % 6.6204 % -2.0867 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 16.10.2019 927.5624   8.8670 % -0.9406 % 1.7409 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 16.10.2019 1.4560   EUR -3.5250 % 1.9894 % 34.1441 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 16.10.2019 462.9140   -4.9047 % -3.1410 % 13.4080 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 16.10.2019 1.4888   EUR -2.4569 % 2.7042 % 33.0593 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 16.10.2019 462.9140   -4.9047 % -3.1410 % 13.4080 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 16.10.2019 0.8364   EUR 19.5882 % 17.1429 % 25.0785 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 16.10.2019 235.3236   2.5231 % -4.5410 % -1.6131 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 16.10.2019 1.0093   EUR 20.0547 % 19.0353 % 38.8881 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 16.10.2019 237.6158   3.0535 % -1.8263 % 7.9467 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 16.10.2019 1.0985   EUR 29.9231 % 21.4349 % 20.7143 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 16.10.2019 636.1752   5.9518 % -1.2262 % 10.2231 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 16.10.2019 1.2801   EUR 44.1067 % 32.8042 % 12.0536 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 16.10.2019 195.4107   9.8261 % 5.9530 % 6.7365 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.09.2019 11.9602   EUR / 12.7013 % 2.8640 % 16.0689 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.09.2019 10.5463   EUR 10.3162   7.6933 % 7.2945 % 5.3713 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.09.2019 10.9730   EUR / 8.8127 % 4.1833 % 8.8764 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 30.09.2019 1.3786   EUR 0.7084   9.7961 % 10.0854 % 10.2086 %