Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zavarovanju članov kolektiva v podjetjih. Zavarujejo se lahko osebe od 14. do dopolnjenega 74. leta starosti.

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije nezgode, ki bi se zavarovancu lahko pripetile kjerkoli in kadarkoli, torej 24 ur na dan. Kolektivno nezgodno zavarovanje je možno skleniti za naslednje nevarnosti:

 • smrt zaradi nezgode,
 • trajna invalidnost zaradi nezgode,
 • nezgodna renta,
 • zlomi, izpahi, opekline zaradi nezgode,
 • operacije zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode,
 • smrt v prometni nesreči,
 • smrt zaradi bolezni,
 • stroški zdravljenja zaradi nezgode,
 • specialistične storitve in diagnostične preiskave zaradi nezgode,
 • psihološka pomoč zaradi nezgode,
 • načrt zdravljenja zaradi nezgode,
 • prehodna oskrba zaradi nezgode.

Ugodnosti

 • V zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Družinski člani so zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pod enakimi pogoji se lahko, ob našem soglasju, zavaruje tudi širše sorodstvo (npr. starši, sestra, brat).
 • Zavarovanje po tem ceniku lahko sklenejo tudi majhna podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo manj kot pet zaposlenih, kot del paketnega zavarovanja.
 • Našim zavarovancem pripadajo asistenčne storitve Centra Zdravje AS na brezplačni številki 080 81 10 za uveljavljanje zdravstvenih storitev in storitev prehodne oskrbe iz zavarovanja ter uveljavljanje zavarovalnin iz zavarovanja.

V primeru nezgode je zavarovanec oz. upravičenec upravičen do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, in sicer se izplača:

 • Zavarovalna vsota za smrt zaradi nezgode, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl.
 • Zavarovalna vsota za trajno invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode postal 100 % invalid oziroma v primeru delne invalidnosti odstotek zavarovalne vsote, ki se določi na podlagi Tabele za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Posebnost naše ponudbe je povečano zavarovalno kritje za invalidnost. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 % se izplača 4 kratnik odstotka, kar pomeni izplačilo 250 % zavarovalne vsote pri 100 % invalidnosti.
 • Nezgodna renta, če je bila zavarovancu v skladu s Tabelo trajne invalidnosti določena stopnja trajne invalidnosti zaradi nezgode 50 % ali več. Upravičencu bomo izplačevali dogovorjene mesečne zavarovalnine (rente) za vnaprej dogovorjeno obdobje.

 • Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline ali njen del v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin, ki je del pogojev; in sicer v primeru, da si zavarovanec, zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, izpahne sklep ali utrpi opekline nad 5 % telesne površine.
 • Zavarovalna vsota za operacije ali njen del v skladu s Tabelo operacij, če zavarovanec zaradi nezgode prestane eno ali več operacij skladno s Tabelo operacij, ki je del pogojev. Zavarovanje krije več kot 400 operacij.
 • Dnevno nadomestilo zaradi nezgode, za čas, ko je zavarovanec začasno nezmožen opravljati svoje redno delo, vendar največ za 230 dni po eni nezgodi.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici: za čas zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode, vendar največ za 365 dni po eni nezgodi.
 • Dnevno nadomestilo za zdravljenje v zdravilišču zaradi nezgode za čas nastanitve in zdravljenja v zdravilišču, vendar največ za 30 dni.
 • Zavarovalna vsota za smrt zaradi prometne nesreče, če zavarovanec umre zaradi posledic iste prometne nesreče v roku enega leta od dneva nezgode.
 • Zavarovalna vsota za primer smrti zaradi bolezni, če je zavarovanec umrl zaradi bolezni.
 • Stroške zdravljenja zaradi nezgode.

Zavarovanje krije organizacijo in plačilo stroškov:

 • Specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav zaradi nezgode za hitro pridobitev diagnoze:
  • specialistični pregledi,
  • enostavne diagnostične preiskave,
  • enostavni ambulantni poseg in
  • diagnostične preiskave, ki so nadaljevanje specialistične obravnave in so v nekaterih primerih potrebne za postavitev diagnoze.
 • Psihološke pomoči zaradi nezgode storitve ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije:
  • zavarovancu v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 % po Tabeli trajne invalidnosti;
  • upravičencu za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode.
 • Načrta zdravljenja zaradi nezgode - vključuje svetovanje našega pooblaščenega zdravnika zavarovancu o zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno nočitvijo. Namen svetovanja je, da zavarovanec doseže optimalni potek zdravljenja in rehabilitacije.
 • Prehodna oskrba zaradi nezgode - vključuje organizacijo, izvedbo in plačilo stroškov storitev prehodne oskrbe:
  • pomoč na domu pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil zavarovanca ter morebitno varstvo otrok zavarovanca (do 4 ure na dan),
  • prevoz in spremstvo zavarovanca na kontrolne preglede ter prevoz zavarovanca na dom po njegovem odpustu iz bolnišnice.

POMEMBNO! Zdravstvene storitve in storitve prehodne oskrbe zaradi nezgode uveljavljate s klicem na brezplačno telefonsko številko Centra Zdravje AS 080 81 10.

Za zavarovanje veljajo:

Za posebne kolektive (skupine zavarovancev) veljajo zaradi različnega obsega kritja poleg Splošnih pogojev še Posebni pogoji, ki jih določi strokovna služba zavarovalnice in s katerimi vas bo seznanil pooblaščenec zavarovalnice pred sklenitvijo zavarovanja.