Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Back

KD Vzhodna Evropa, delniški

KD Vzhodna Evropa je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz gospodarstev srednje- in vzhodnoevropskih držav s poudarkom na Rusiji, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 19.08.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.2823 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -6.5924 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7.2157 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16.8063 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14.3176 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25.7157 %