Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Back

KD Rastko, evropski delniški sklad

KD Rastko investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.08.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 27.4188 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2.4332 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0.9666 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -9.2150 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8.0152 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20.1525 %