Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Back

KD Latinska Amerika, delniški

KD Latinska Amerika je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.08.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1.3348 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -9.5419 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7.7285 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9.3740 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3.2168 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5.1024 %