Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Back

KD Indija - Kitajska, delniški

KD Indija - Kitajska je delniški sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.08.2019
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2.1742 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5.1272 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2.4016 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3.0932 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6.3803 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18.1630 %