Fondpolica OTROK

Otroške sanje so dosegljive. S premišljenim in z dolgoročnim varčevanjem lahko postanejo resničnost. Otroci so naše bogastvo, zato poskrbimo za njihovo prihodnost.

Naročite svetovalca

Back

Generali Victoria, delniški vzajemni sklad

Naložbena politika

Naložbena politika temelji na izbiri vrednostnih papirjev po načelu varnosti, donosnosti, likvidnosti in razpršitvi rizika. Pri strukturi naložb se upoštevajo zakonske omejitve. Prihodki iz naslova lastništva vrednostnih papirjev se sproti reinvestirajo v sklad.


Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 04.12.2019
Država: Hrvaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 2.8434 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0.8477 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5.1553 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11.3487 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13.3461 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0.6395 %