Vrednost enot premoženja

Search

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.11.2019 1.4512   EUR 24.1297 % 13.2070 % 34.9828 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.11.2019 19.4539   EUR 5.9188 % 6.3647 % 9.6612 %
Generali Dividendni, delniški  > 13.11.2019 9.4179   EUR 12.6018 % 3.4332 % 13.8803 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.11.2019 11.3977   EUR 6.3853 % 1.3426 % 7.1212 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.11.2019 2.3054   EUR 12.7997 % 10.4330 % 23.9462 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.11.2019 2.8066   EUR 14.3171 % 9.3637 % 2.4307 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.11.2019 1.3772   EUR 6.4955 % 7.1334 % 13.8182 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.11.2019 53.7260   EUR -0.3472 % -0.4052 % -0.8928 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.11.2019 7.2764   EUR 13.6849 % 10.0750 % 20.6700 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.11.2019 10.3156   EUR 23.7699 % 14.1359 % 31.4089 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.11.2019 29.1518   EUR 14.8423 % 4.3181 % 25.2225 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.11.2019 4.5921   EUR 7.5156 % -2.7201 % 3.4257 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.11.2019 15.8261   EUR 32.8718 % 24.5130 % 59.5373 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.11.2019 2.5148   EUR 15.0043 % 8.0751 % 25.1144 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 13.11.2019 1.4216   EUR 26.7362 % 22.9651 % 36.6923 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.11.2019 1.0065   EUR 2.1931 % 1.8209 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2 > 13.11.2019 10.6727   EUR 1.2975 % 1.4998 % 4.5677 %
Zajamčeni AS  > 13.11.2019 11.2068   EUR 1.9449 % 2.2500 % 6.9035 %
Zajamčeni paket > 13.11.2019 13.1898   EUR 2.3759 % 2.7499 % 8.4786 %
Zajamčeni paket AS > 13.11.2019 11.8062   EUR 2.3760 % 2.7502 % 8.4790 %
Zajamčeni 10 > 13.11.2019 10.0000   EUR / / /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Aktivni AS > 13.11.2019 11.5006   EUR 13.3042 % 7.7784 % 15.0060 %
Aktivni naložbeni paket > 13.11.2019 12.1350   EUR 13.9330 % 7.8753 % 16.2579 %
Dinamični naložbeni paket > 13.11.2019 9.3366   EUR 16.7411 % 10.3343 % 20.5220 %
Konzervativni naložbeni paket > 13.11.2019 12.7875   EUR 6.9126 % 4.4876 % 10.3836 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 13.11.2019 11.2175   EUR 11.2936 % 7.4257 % 15.9312 %

VEP kritnih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dirigent > 13.11.2019 17.0425   EUR 19.3912 % 11.6875 % 24.0086 %
KD Vrhunski > 13.11.2019 13.9618   EUR 18.9311 % 11.6819 % 22.7886 %

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium > 13.11.2019 146.2400   EUR 40.0364 % 57.1882 % 144.1402 %
WisdomTree Physical Platinum > 13.11.2019 74.4850   EUR 13.6655 % 5.5926 % -10.4425 %
WisdomTree Physical Precious Metals > 13.11.2019 104.6800   EUR 22.8566 % 29.8196 % 26.8541 %
WisdomTree Physical Silver > 13.11.2019 14.4490   EUR 14.4203 % 22.7196 % -6.2362 %
WisdomTree Physical Swiss Gold > 13.11.2019 128.4300   EUR 18.8616 % 24.3754 % 16.6591 %

VEP pripojenih in ostalih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 13.11.2019 1.1337   EUR 8.5712 % 1.1510 % 1.1780 %
Certinvest Maximus (prej KD Maximus), delniški vzajemni sklad* > 19.06.2014 2.9656   EUR -3.4855 % 4.2940 % -13.9433 %
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški* > 13.01.2013 1.4500   EUR / / /
KD Finance, delniški* > 13.01.2013 0.8400   EUR / / /
KD Nova energija > 13.01.2013 0.4000   EUR / / /
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 13.11.2019 0.0256   EUR 32.4693 % 25.2549 % 31.7113 %
KD Severna Amerika, delniški* > 13.01.2013 3.9300   EUR / / /
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad > 13.11.2019 2.8186   EUR 12.3575 % 9.0410 % -0.7675 %
SafePort Focus Fund* > 08.11.2019 57.9000   EUR 10.6017 % 11.7329 % -7.9345 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund)* > 07.11.2019 78.8800   EUR 11.8707 % 13.3985 % -2.2795 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund* > 07.11.2019 96.0800   EUR 21.2213 % 27.5793 % -9.1012 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund* > 07.11.2019 178.6500   EUR 7.5881 % 8.4897 % 27.8171 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund* > 07.11.2019 67.3900   EUR 10.7659 % 15.5125 % -15.5620 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund* > 07.11.2019 121.4800   EUR 17.7360 % 21.1529 % 8.1456 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund* > 07.11.2019 98.5100   EUR 13.3863 % 17.1483 % -1.9801 %
SafePort Silver Mining Fund* > 07.11.2019 38.3000   EUR 26.6953 % 23.0720 % -30.9537 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund* > 07.11.2019 26.3700   EUR -0.3025 % -3.8644 % 0.0759 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 13.11.2019 10.0951   EUR 2.0872 % 3.6192 % 11.2359 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 13.11.2019 30.1207   EUR -1.4323 % -2.2801 % 4.2567 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.11.2019 420.2039   -2.5426 % -4.1305 % -0.4646 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 13.11.2019 1.2306   EUR -2.8499 % -4.6490 % -3.9719 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.11.2019 420.2039   -2.5426 % -4.1305 % -0.4646 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 13.11.2019 1.3380   EUR -0.3055 % -0.1567 % 6.7411 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.11.2019 420.2039   -2.5426 % -4.1305 % -0.4646 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 13.11.2019 1.4570   EUR 23.3805 % 19.0068 % 4.2800 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 13.11.2019 951.2057   11.6420 % 8.8273 % 4.9912 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 13.11.2019 1.4540   EUR -3.6576 % 1.0916 % 48.7620 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.11.2019 459.8504   -5.5340 % -3.8771 % 16.6988 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 13.11.2019 1.4825   EUR -2.8697 % 1.3329 % 46.7531 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.11.2019 459.8504   -5.5340 % -3.8771 % 16.6988 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 13.11.2019 0.8213   EUR 17.4292 % 20.5490 % 37.3411 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 13.11.2019 234.4771   2.1543 % 1.1790 % 2.3223 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 13.11.2019 1.0032   EUR 19.3291 % 21.1448 % 35.2933 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 13.11.2019 238.8960   3.6087 % 2.6292 % 7.5855 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 13.11.2019 1.1437   EUR 35.2691 % 26.0970 % 42.5704 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 13.11.2019 657.6121   9.5220 % 3.2928 % 15.5687 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 13.11.2019 1.3020   EUR 46.5721 % 30.3564 % 23.9410 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 13.11.2019 197.1366   10.7961 % 6.3500 % 8.6532 %

VEP pokojninskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.10.2019 12.0247   EUR / 13.3091 % 8.4029 % 17.2078 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.10.2019 10.4697   EUR 10.3214   6.9111 % 7.0697 % 5.6756 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.10.2019 10.9748   EUR / 8.8306 % 6.6001 % 10.0849 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.10.2019 1.3731   EUR 0.7088   9.3581 % 10.1476 % 11.7523 %