*Zavarovalnica navedeni rok zagotavlja le pri samoplačniških zdravstvenih storitvah pri specialistih, ki so pogodbeni izvajalci zavarovalnice. Navedeni rok je v posameznih primerih lahko tudi daljši, če obstajajo za to razlogi na strani pogodbenega izvajalca. Zavarovanec je v okviru zavarovalnega kritja upravičen le do samoplačniških zdravstvenih storitev, za katere je čakalna doba v javnem sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja daljša od treh tednov. Podrobnosti glede zavarovalnega kritja so navedene v zavarovalnih pogojih.

Cena zavarovanja

Za otroke od 1. do 14. leta znaša mesečna premija 2,51 EUR, za otroke od 15. do 25. leta pa 7,60 EUR.

 

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije: 

  • specialistične preglede v samoplačniških ambulantah,
  • diagnostične preiskave,
  • laboratorijske preiskave,
  • zdravstvene posege v ambulantni ali enodnevni bolnišnični obravnavi in
  • ambulantno fizioterapijo (v višini do 20 % letne zavarovalne vsote).

Erikin šum na srcu

15-mesečna Erika je dobila močno povišano temperaturo. Pediatrinja je ugotovila, da gre za virusno obolenje. Pri pregledu je ob poslušanju srca zaznala tudi rahel šum, zato je izdala napotnico s stopnjo nujnosti »redno« za specialistični pregled pri kardiologu in ultrazvok srca. Pediatrinja je pojasnila, da šum na srcu ni nevaren in se ne mudi s pregledom pri kardiologu. Kljub temu je bila Erikina mama izjemno zaskrbljena in jo je želela na pregled peljati čim prej. Datum pregleda pri kardiologu je prejela čez 6 mesecev.

Erikina mama je ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja za svojega otroka sklenila tudi zavarovanje Specialisti za mlade, ki omogoča pregled v samoplačniški specialistični ambulanti praviloma že v 10 dneh.  Adriatic Slovenica je za Eriko uredila pregled v zasebni kardiološki ambulanti čez 6 dni po oddani vlogi.

Povprečno trajanje pričakovane zdravstvene oskrbe Erikinega primera: 180 dni

Trajanje zdravstvene oskrbe ob sklenjenem zavarovanju Specialisti za mlade: 6 dni

Stroški

Pregled pri kardiologu 70 €
Ultrazvok srca 90 €
SKUPAJ 160 €

Image

Pogosta vprašanja

Zavarovanje velja 2 leti ob veljavnem večletnem nezgodnem zavarovanju otroka.

Ob sklenitvi zavarovanja znaša čakalna doba dva meseca, razen v primeru zdravljenja posledic nezgode.

Zavarovanje Specialisti za mlade ne krije stroškov zdravstvenih storitev za:

  • bolezni ali poškodbe, ki so nastopile pred sklenitvijo zavarovanja ali
  • bolezni v času čakalne dobe (2 meseca).

Omejitve veljajo skladno s pogoji, ki urejajo to zavarovanje.

Zagotovite otroku krajše čakalne vrste

Z zavarovanjem Specialisti za mlade bo okrevanje vašega otroka hitrejše. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti.

Naročite svetovalca