Zdravstveno zavarovanje Tujina AS z asistenco CORIS

Zagotavlja vam zanesljivo pomoč in finančno varnost v primeru nezgode ali bolezni v tujini.

Izračun in sklenitev

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne zadošča:

 • krije stroške nujne zdravstvene pomoči le v okviru javne mreže izvajalcev zdravstvenih storitev, ne pa tudi pri zasebnikih, kar v tujini velikokrat predstavlja težavo;
 • evropska kartica ne krije stroškov prevoza;
 • krije le stroške nujnih zdravstvenih storitev, in sicer le do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Cene zdravljenja so v tujini lahko zelo visoke, zato boste morali določen del stroškov kriti sami;
 • evropska kartica vam ne ponuja asistence in pomoči pri organizaciji zdravljenja.

Prednosti in ugodnosti

24-urna pomoč

Zagotavljamo vam 24-urno pomoč (nujno zdravstveno pomoč, nujne prevoze in tudi prevoz iz tujine v Slovenijo) kjer koli na svetu in vse dni v letu.

Ugodno zavarovanje za Hrvaško

Ugodna cena zavarovanja za družine in posameznike, ki večkrat na leto potujejo na Hrvaško. Preverite celoletno premijo za večkratna potovanja (do 90 dni).

V primeru nezgode ali bolezni

Zdravstveno zavarovanje v tujini vam nudi finančno varnost in pomoč v primeru nezgode ali bolezni. Z lečečim zdravnikom v tujini vzpostavimo stik in o poteku zdravljenja obveščamo svojce.

Krijemo celotne stroške

V okviru zavarovalne vsote pokrijemo celotne stroške zdravstvenih storitev. V primeru, da stroške v tujini plačate sami, vam jih ob povratku v Slovenijo povrnemo.

Vnetje slepiča - počitnice v GRČIJI

Miha in Mojca sta za prvomajske počitnice odpotovala v Grčijo. Mojco je začelo zvijati v spodnjem delu trebuha. Po posvetu z asistenčnim centrom sta opravila pregled pri zdravniku, ki ju je takoj napotil v bolnišnico.

Mojca je bila hospitalizirana 6 dni zaradi operacije slepiča. Poskrbeli so tudi letalski prevoz v Slovenijo. Pri tem so nastali stroški v višini 13.636 EUR.
 

Ker je Mojca imela urejeno družinsko zdravstveno zavarovanje za tujino Tujina AS z asistenco CORIS (za 8 dni/za cel svet/25.000 kritja/za 22,21 €), je vse stroške zdravljenja poravnala zavarovalnica.

Stroški

Prvi pregled zdravnika 120 €
Prevoz z rešilcem do bolnišnice 213 €
Sprejem v bolnišnico in pregled 586 €
6 dni bivanja v bolnišnici in operacija 11,067 €
Letalski prevoz v domovino

Za 2 osebi s spremstvom partnerja

1,650 €
SKUPAJ 13,636 €

Image

Oblike zavarovanja in višina premije

 • Zavarujejo se lahko vsi, ki potujejo v tujino kot  turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje/dijaki za čas študija. 
 • Zavarujejo se lahko zdrave osebe do dopolnjenega 75. leta starosti, ob doplačilu na premijo pa se lahko zavarujejo tudi osebe starejše od 75 let.
 • Zavarujejo se lahko tudi tujci, ki potujejo po Sloveniji oziroma bivajo in delajo v Sloveniji do 90 dni. Zavarovanje za tujce se lahko sklene v vseh poslovalnicah AS.

Najbolj primerno zavarovanje za vas lahko izberete glede na dolžino vašega potovanja v tujino. Zavarujete se lahko za:

 • neprekinjen termin potovanja od 1 dneva do enega leta ali
 • celoletno zavarovanje z večkratnimi potovanji v tujino. Posamezna pot pa ne sme trajati več kot 90 dni. 

Premija je odvisna od višine izbranega zavarovalnega kritja (25.000 €, 50.000 € ali 100.000 €), trajanja potovanja, vrste sklenitve (posamezno, družinsko ali skupinsko) in morebitnega rekreativnega oziroma aktivnega športnega udejstvovanja (določi se pribitek na premijo). Po ceniku za posameznika se lahko zavarujete tudi poslovneži.

  Posamezno po osebi Družinsko* Skupinsko po osebi**
Zavarovalno kritje 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
Trajanje zavarovanja Cenik zavarovanja v EUR
1 dan 5,29 7,94 9,01 9,37 14,06 15,94 3,57 5,36 6,07
do 3 dni 6,42 9,63 10,92 11,72 17,58 19,92 4,08 6,12 6,93
do 5 dni 9,37 14,06 15,94 17,01 25,52 28,93 5,91 8,88 10,06
do 8 dni 12,33 18,49 20,95 22,21 33,32 37,76 7,64 11,46 12,99
do 10 dni 16,20 24,30 27,54 29,03 43,55 49,36 9,98 14,97 16,97
do 15 dni 18,75 28,12 31,88 34,54 51,81 58,71 11,72 17,58 19,92
do 21 dni 23,44 35,15 39,84 43,40 65,10 73,78 14,06 21,09 23,90
do 30 dni 29,34 44,01 49,88 52,67 79,00 89,53 17,62 26,43 29,96

Za spodnje neprekinjene termine se zavarovanje sklepa v poslovalnicah AS.

do 45 dni 41,06 61,58 69,80 71,52 107,28 121,59 25,78 38,67 43,82
do 60 dni 45,14 67,70 76,73 80,89 121,34 137,51 26,99 40,49 45,90
do 75 dni 62,15 93,22, 105,66 - - - - - -
do 90 dni 72,34 108,51 122,97 128,37 192,55 218,23 44,63 66,94 75,86
do 120 dni 94,74 142,11 161,06 167,08 250,62 284,03 54,00 81,01 91,80
do 150 dni 117,18 175,77 199,21 - - - - - -
do 180 dni 141,05 211,58 239,79 249,12 373,67 423,50 86,26 129,39 146,64
do 210 dni 154,07 231,11 261,92 - - - - - -
do 240 dni 169,26 253,89 287,74 - - - - - -
do 300 dni 186,62 279,93 317,25 - - - - - -
neprekinjeno 1 leto 211,58 317,36 359,68 374,33 561,49 636,35 172,52 258,77 293,28

 

*Družina: starši in otroci do 26. leta starosti,               ** Skupina: 9 ali več oseb

Celoletno posamezno

Zavarovalna vsota 25.000 € 50.000 € 100.000 €
Celoletna premija 52,08 € 73,78 € 103,08 €


Celoletno posamezno zavarovanje za tujino je namenjeno posameznikom, ki odhajate v tujino večkrat na leto in vaš posamezen ne traja več kot 90 dni.
Zavarovanje je namenjeno tudi poslovnežem.
 

Celoletno družinsko*

Zavarovalna vsota 25.000 € / osebo 50.000 € / osebo 100.000 € / osebo
Letna premija 99,82 € 139,97 € 196,39 €
 

*Pri družinskem zavarovanju za tujino lahko zavarujete osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ter so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.
Celoletno družinsko zavarovanje za tujino velja za vse družinske člane, vsak član lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu, posamezno zadržavanje v tujini pa ne sme trajati več kot 90 dni.

Zavarovanje na Hrvaškem (za potovanja do 30 dni)

  Posamično po osebi Družinsko
Zavarovalno kritje 25.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR  25.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR
Trajanje zavarovanja       Premija v EUR
1 dan  4,23 6,35 7,19 7,50 11,25 12,75
do 3 dni  5,14 7,71 8,75 9,37 14,06 15,94
do 5 dni  7,50 11,25 12,75 13,61 20,41 23,13
do 8 dni  9,86 14,80 16,76 17,77 26,66 30,22
do 10 dni  12,95 19,43 22,03 23,23 34,85 39,49
do 15 dni  14,99 22,49 25,49 27,62 41,44 46,96
do 21 dni  18,75 28,12 31,88 34,72 52,08 59,02
do 30 dni  23,47 35,21 39,90 42,13 63,20 71,62

DDV skladno s 44. Členom ZDDV-1 ni obračunan, v premijo je vračunan 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.
 

Zavarovanaje Hrvaškem za celo leto (za večkratna potovanja do 90 dni)

Trajanje zavarovanja
           1 leto*
Posamično po osebi Družinsko
 Zavarovalno kritje 20.000 EUR 20.000 EUR
 Premija 21,70 EUR 43,40 EUR

 

*Pri celoletnem družinskem zavarovanju polica velja za vse družinske člane, vsak član lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu, posamezno zadržavanje v tujini pa ne sme trajati več kot 90 dni.

DDV skladno s 44. Členom ZDDV-1 ni obračunan, v premijo je vračunan 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.

Zavarovanje je možno skleniti za obdobje od 90 dni do enega leta. Za sklenitev tovrstnega zavarovanja je potrebno poleg osnovnih podatkov predložiti tudi potrdilo o vpisu, ki je izdano s strani tuje univerze, fakultete ali šole. Ob ustreznem dokazilu dijakom in študentom odobrimo izredni popust v višini 10% in sicer pri trajanju zavarovanja: do 90 dni, do 180 dni in 1 leto.

Zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želite zavarovati svoje delavce za čas dela in bivanja v tujini. Mogoče ga je skleniti za celoletno bivanje v tujini ali za večkratne odhode v tujino v enem letu, vendar posamezno zadrževanje v tujini ne sme trajati več kot 90 dni. Zavarovanje lahko sklenete individualno za enega delavca ali skupinsko (2 in več oseb).

Zavarovanje za tujce je namenjeno osebam, ki v Slovenijo prihajajo iz drugih držav. Zavarujejo se lahko za bivanje (v primeru, da prihajajo na obisk) ali za bivanje in delo (v primeru, da prihajajo zaradi zaposlitve). Zavarovanje velja v Sloveniji in državah, ki mejijo na Slovenijo, če ne gre za državo stalnega prebivališča zavarovanca.

Pogosta vprašanja

Zavarujete se lahko vsi, ki potujete v tujino kot turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje/dijaki za čas študija.

Zavarujejo se lahko zdrave osebe do dopolnjenega 75. leta starosti. Za starejše pa je zavarovanje na voljo ob doplačilu:

 • od 75. do 85. leta starosti se obračuna 50 % doplačilo na premijo,
 • nad 85 let se obračuna 10 % doplačilo na premijo.
Zavarujejo se lahko tudi tujci, ki potujejo po Sloveniji oziroma bivajo in delajo v Sloveniji do 90 dni. Zavarovanje za tujce se lahko sklene v vseh poslovalnicah AS-a.

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi vsotami:

 • zavarovalno kritje 25.000 EUR,
 • zavarovalno kritje 50.000 EUR in
 • zavarovalno kritje 100.000 EUR.

V primeru celoletnega posameznega in družinskega zavarovanja na Hrvaškem znaša zavarovalno kritje 20.000 EUR.

Upravičeni stroški so kriti v celoti, ne glede na razliko v ceni zdravstvenih storitev v Sloveniji in državi, kjer poteka zdravljenje.

Storitve asistenčnega klicnega centra:

 • dostopnost asistenčnega klicnega centra 24 ur na dan 7 dni v tednu,
 • organizacijo nujne zdravstvene pomoči,
 • organizacijo nujnih zdravstvenih prevozov zavarovanca,
 • obveščanje zavarovanca in njegovih najbližjih,
 • telefonske stroške za nujne klice na asistenčno družbo.

Kritje nujnih in dodatnih stroškov:

 • medicinske oskrbe in obiska zdravnika,
 • zdravljenja,
 • zdravil in zdravniških pripomočkov,
 • nujne zobozdravstvene storitve,
 • prevoza do najbližje bolnišnice in nazaj,
 • prevoza v domovino,
 • prevoza in bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca,
 • spremstva in prevoza mladoletnega otroka,
 • prevoza družinskega člana,
 • prevoza posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca,
 • povratka v domovino v primeru smrti družinskega člana.

Zavarovanje je potrebno skleniti v času, ko se zavarovanec nahaja v Republiki Sloveniji. Če se ob sklenitvi zavarovanec nahaja v tujini, zavarovalno kritje prične veljati šele po preteku 5 dni od dneva sklenitve zavarovanja.

Zavarovanje je možno obnoviti najkasneje 5 dni pred iztekom tekočega zavarovalnega obdobja. Če se zavarovanje obnovi po izteku omenjenega roka, v prvih 5 dnevih obnovljenega zavarovanja ni zavarovalnega kritja za primer bolezni (karenca). Karenca se ne upošteva, če se zavarovanec ob obnovitvi nahaja v Republiki Sloveniji.

Potujte brez skrbi

Z zdravstvenim zavarovanjem Tujina AS z asistenco CORIS boste na potovanju brez skrbi. Omogočimo vam zanesljivo pomoč in finančno varnost v primeru nezgode ali bolezni.

Izračun in sklenitev

Preberite tudi

Šok ob pogledu na znesek računa za zdravstvene storitve na tujem

Poletni meseci prinašajo sproščenost, počitnice, potovanja in veliko različnih aktivnosti v naravi. Počitnice na tujem so najverjetneje rezervirane že nekaj mesecev, preden se odpravimo na pot, pa je treba razmisliti tudi, kaj vse potrebujemo za brezskrbno potovanje.

Poznate razlike med zavarovanjem CORIS AS in evropsko kartico?

Ste pred težko pričakovanim dopustom v tujini? Čeprav pred odhodom na lepše neradi pomislimo na nezgodo ali bolezen, je smiselno premisliti o koristih zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Na kaj vse ne smete pozabiti, ko greste z letalom na počitnice

Na letalo ne morete vzeti neomejenega števila kosov prtljage. Če jo presežete, vas čaka doplačilo, zato skrbno izberite, kaj in koliko prtljage boste vzeli s seboj.