Turistično zavarovanje MULTIRISK

Če odhajate v tujino, je izjemno pomembno, da že pred potovanjem poskrbite za sklenitev zavarovanja. Poleg zdravstvenih težav se lahko pripetijo tudi drugačne nevšečnosti, ki vam lahko pokvarijo potovanje.

Izračun in sklenitev

Prednosti in ugodnosti

Dodatna kritja

Poleg nujnih stroškov zdravljenja zavarovanje krije tudi stroške preklica ali zamude leta, izgube ali kraje prtljage in osebnih dokumentov ter pravne pomoči.

24-urna pomoč

Vse dni v letu vam zagotavljamo 24-urno pomoč v slovenskem jeziku in organiziramo nujno zdravstveno pomoč in prevoz.

10 % popust za dijake in študente

Dijakom in študentom, ki študirajo v tujini od 90 dni do enega leta, priznamo 10 % popust.

Izgubljena prtljaga ni pokvarila poročnega potovanja

Boris in Jasna sta se po poroki odpravila na Maldive. A ob pristanku letala sta ugotovila, da njuna prtljaga ni prispela z njima. Na srečo sta se pred potovanjem odločila za družinski paket turističnega zavarovanja MULTIRISK za 10 dni poročnega potovanja. Tako sta še v času bivanja na Maldivih prejela 800 EUR za izgubljeno prtljago, s katerimi sta si lahko privoščila še dodatna razvajanja.

Za zavarovanje sta plačala 67,44 EUR, za izgubljeno prtljago pa sta prejela povračilo stroškov v višini 800 EUR. Neprecenljiv pa je bil njun občutek, da jima z dobrim zavarovanjem nič ne more pokvariti medenih tednov.

Izplačilo

Izgubljena prtljaga 800 €
SKUPAJ 800 €

Image

Oblike zavarovanja

Posamezniki, družine ali skupine

Zavarujejo se lahko posamezniki, družine ali popotniki, ki potujejo v skupini.

Delavci v tujini

Zavarovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo zavarovati svoje delavce za čas dela in bivanja v tujini.

Dijaki in študenti

Dijaki in študenti, ki se odpravljajo na študij v tujino, lahko zavarovanje sklenejo od 90 dni do enega leta.

Premija

Obliko svojega MULTIRISK zavarovanja lahko izberete na podlagi dolžine potovanja:

 • neprekinjen termin potovanja od 1 dneva do enega leta ali
 • celoletno zavarovanje z večkratnimi potovanji v tujino. Tu je potrebno paziti, da posamezno zadrževanje v tujini ne traja več kot 90 dni.

Premija je odvisna od:

 • višine izbranega zavarovalnega kritja (25.000 €, 50.000 € ali 100.000 €),
 • trajanja potovanja,
 • vrste sklenitve (posamezno, družinsko ali skupinsko) in
 • morebitnega rekreativnega oziroma aktivnega športnega udejstvovanja (določi se pribitek na premijo).

Po ceniku za posameznika se lahko zavarujete tudi poslovneži.

Cenik zavarovanja v EUR po osebi
Termin Posamezno po osebi Družinsko* Skupinsko**
  25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000 25.000 50.000 100.000
1 dan 6,92 10,38 13,84 12,33 18,49 24,65 4,59 6,89 9,18
do 3 dni 8,35 12,53 16,71 15,39 23,08 30,77 5,50 8,26 11,00
do 5 dni 12,33 18,49 24,65 22,31 33,46 44,62 7,75 11,62 15,49
do 8 dni 16,20 24,30 32,40 28,94 43,41 57,87 9,98 14,97 19,96
do 10 dni 18,34 27,50 36,67 33,72 50,58 67,44 11,41 17,12 22,83
do 15 dni 24,46 36,68 48,91 45,03 67,54 90,06 15,39 23,08 30,77
do 21 dni 30,56 45,85 61,13 56,65 84,98 113,30 18,34 27,50 36,67
do 30 dni 38,31 57,47 76,62 68,77 103,15 137,53 23,02 34,54 46,05
do 45 dni 53,59 80,39 107,18 93,42 140,13 186,84 33,62 50,44 67,25
do 60 dni 58,88 88,33 117,77 105,55 158,32 211,10 35,14 52,72 70,29
do 75 dni 81,09 121,64 162,19            
do 90 dni 96,27 144,41 192,54            
do 120 dni 132,85 199,27 265,69            
do 150 dni 170,89 256,33 341,78            
do 180 dni 198,45 297,67 396,89 336,89 505,34 673,79      
do 210 dni 227,85 341,78 455,70            
do 240 dni 251,83 377,74 503,66            
do 300 dni 317,36 476,04 634,73            
do 1 leta 374,11 561,16 748,22 673,89 1.010,84 1.347,79      

*Pri družinskem zavarovanju lahko zavarujete osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ter so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti. Pri celoletnem družinskem zavarovanju polica velja za vse družinske člane, vsak član lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu, posamezno zadržavanje v tujini pa ne sme trajati več kot 90 dni.

DDV skladno s 44. Členom ZDDV-1 ni obračunan, v premijo je vračunan 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.

Celoletno posamezno

Zavarovalna vsota 25.000 € 50.000 € 100.000 €
  posameznik posameznik posameznik
Celoletna premija 64,02 € 98,74 € 159,50 €

Zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki odhajate v tujino večkrat na leto in vaš posamezen ne traja več kot 90 dni. Zavarovanje je namenjeno tudi poslovnežem.

Celoletno družinsko

Zavarovalna vsota 25.000€ / osebo 50.000€ / osebo 100.000€ / osebo
Zavarovane osebe družina družina družina
Letna premija 126,95 € 194,22 € 263,66 €

*Pri družinskem zavarovanju lahko zavarujete osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ter so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner iz druge pravno priznane skupnosti in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti. Pri celoletnem družinskem zavarovanju polica velja za vse družinske člane, vsak član lahko potuje tudi posamezno. Zavarovanje velja za neomejeno število odhodov v tujino v enem zavarovalnem letu, posamezno zadržavanje v tujini pa ne sme trajati več kot 90 dni.

DDV skladno s 44. Členom ZDDV-1 ni obračunan, v premijo je vračunan 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov, kjer je to zakonsko zahtevano.

Pogosta vprašanja

Zavarujete se lahko vsi, ki potujete v tujino kot turisti, popotniki, izletniki, poslovneži, delavci ali študentje/dijaki za čas študija.

Zavarujejo se lahko zdrave osebe do dopolnjenega 75. leta starosti. Starejši lahko zavarovanje sklenejo z doplačilom:

 • od 75. do 85. leta starosti se obračuna 50 % doplačilo na premijo,
 • nad 85 let se obračuna 100 % doplačilo na premijo.

Zavarujejo se lahko tudi tujci, ki potujejo po Sloveniji oziroma bivajo in delajo v Sloveniji do 90 dni. Zavarovanje za tujce se lahko sklene v vseh poslovalnicah AS-a.

Storitve asistenčnega klicnega centra:

 • dostopnost asistenčnega klicnega centra 24 ur na dan 7 dni v tednu,
 • organizacija nujne zdravstvene pomoči,
 • organizacija nujnih zdravstvenih prevozov zavarovanca,
 • obveščanje zavarovanca in njegovih najbližjih ter
 • telefonske stroške za nujne klice na asistenčno družbo.

Kritje nujnih in dodatnih stroškov:

 • medicinske oskrbe in obiska zdravnika,
 • zdravljenja,
 • zdravil in zdravniških pripomočkov,
 • nujne zobozdravstvene storitve,
 • prevoza do najbližje bolnišnice in nazaj,
 • prevoza v domovino,
 • prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca,
 • spremstva in prevoza mladoletnega otroka,
 • prevoza družinskega člana,
 • prevoza posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca ter
 • povratka v domovino v primeru smrti družinskega člana.

Dodatna kritja:

 • preklic leta,
 • izguba / kraja prtljage,
 • zamuda prtljage / leta,
 • izguba / kraja osebnih dokumentov,
 • pravna pomoč,
 • predujem varščine,
 • zavarovanje odgovornosti zasebnika,
 • nujno nakazilo denarja,
 • prenos nujnih sporočil in
 • nezgodna smrt.

V spodnji tabeli lahko preverite, kaj vam prinašajo pozamezna zavarovalna kritja:

  Obseg zavarovalnega kritja v EUR do:
Opis zavarovalnih kritij: 25.000 50.000 100.000
Medicinska oskrba in obisk zdravnika
Zdravljenje
Omejitev - v okviru kritja
Zdravljenje so stroški zdravljenja akutnega poslabšanja kroničnih bolezni kriti le do naslednjih zneskov

400

800

1.200
Prevoz do najbližje bolnišnice ali klinike in nazaj
Prevoz v domovino
Zdravila in zdravniški pripomočki
Nujne zobozdravstvene storitve 100 200 300
Prevoz in bivanje za osebo, ki ostane v spremstvu zavarovanca
Spremstvo in prevoz mladoletnega otroka
Prevoz družinskega člana vozovnica vozovnica vozovnica
Prevoz posmrtnih ostankov v domovino zavarovanca
Povratek v primeru smrti družinskega člana
Preklic leta 100 150 250
Izguba/kraja prtljage 150 250 400
Zamuda prtljage/leta 30 60 90
Izguba/kraja osebnih dokumentov 50 75 100
Pravna pomoč
Predujem varščine do 2.500 do 5.000 do 10.000
Zavarovanje odgovornosti zasebnika 25.000 50.000 100.000
Nujno nakazilo denarja 2.000 3.000 4.000
Prenos nujnih sporočil
Nezgodna smrt 10.000 20.000 30.000

Zavarovanje je potrebno skleniti v času, ko se še nahajate v Republiki Sloveniji. Če se ob sklenitvi zavarovanec nahaja v tujini, zavarovalno kritje prične veljati šele po preteku 5 dni od dneva sklenitve zavarovanja.

Zavarovanje je možno obnoviti najkasneje 5 dni pred iztekom tekočega zavarovalnega obdobja. Če se zavarovanje obnovi po izteku omenjenega roka, v prvih 5 dnevih obnovljenega zavarovanja ni zavarovalnega kritja za primer bolezni (karenca). Karenca se ne upošteva, če se zavarovanec ob obnovitvi nahaja v Republiki Sloveniji. 

Potujte brez skrbi

Če odhajate v tujino, je izjemno pomembno, da že pred potovanjem poskrbite za sklenitev zavarovanja. Poleg zdravstvenih težav se lahko pripetijo tudi drugačne nevšečnosti, ki vam lahko pokvarijo potovanje.

Izračun in sklenitev