Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Prevozniki ste v času prevoza blaga izpostavljeni številnim nevarnostim na cesti, zato je nevarnosti izpostavljeno tudi blago, za katerega ste odgovorni. Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu je namenjeno cestnim prevoznikom v domačem in mednarodnem prometu, ki želite preprečiti morebitno škodo in dodatno zavarovati svoje poslovanje.

Prednosti

Kot prevoznik se lahko z zavarovanjem prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu izognete finančnim posledicam, ki izhajajo iz civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam zaradi prometne nesreče na cesti.

Prihranki

  • Finančni popust na takojšnje plačilo letne premije
  • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
  • Preostali individualni popusti

Podrobno

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu krije škodo, ki lahko izhaja iz prevozniške odgovornosti v domačem ali mednarodnem prometu, kritje pa se nanaša le na prevoze, opravljene na območju, ki je dogovorjeno s pogodbo.

Zavarovanje lahko z dodatnimi kritji popolnoma prilagodite svojim potrebam in tako poskrbite za optimalno zavarovanje.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu ne velja v primeru:

  • prevozov denarja, vrednostnih papirjev, plemenitih kovin in kamnov ter izdelkov iz njih,
  • zavarovančeve namerne povzročitve škodnega dogodka,
  • ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico,
  • zavarovančevega zavedanja o pokvarjenosti ali o pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev,
  • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti, in
  • če dodatno kritje ni bilo posebej dogovorjeno ter za to tudi ni bila obračunana dodatna premija.

Skladno z zavarovano dejavnostjo so podrobnejše izključitve navedene v zavarovalnih pogojih.

Poskrbite za varnost

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi zavarovanja prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu.

Naročite svetovalca