Podjetnik AS

Kot podjetnik ste gospodar, ki mora v največji meri poskrbeti za svoje optimalno poslovanje. Sem spada tudi zaščita pred tveganji, ki lahko ogrozijo vaše podjetje. Pravilno je, da poskrbite za svoje premoženje, a na nekatere zunanje dejavnike žal nimate vpliva. Primer so spremenjene vremenske razmere, ki v zadnjih letih niso prizanesle niti Sloveniji in priča smo bili številnim naravnim katastrofam – poplavam, toči, potresom in drugim nevšečnostim. Kot podjetniku vam vaše premoženje zagotavlja poslovanje, zato ga je treba čim bolje zaščititi in poskrbeti za celovito zavarovanje pred zunanjimi vplivi.

O zavarovanju

Kot podjetnik lahko svoje premoženje zavarujete in dodatno zaščitite pred vsakodnevnimi nevarnostmi, kot so požar, toča, vihar, izliv vode, vlom in rop, poplave ter potres. Vse to je mogoče na eni skupni zavarovalni polici, v katero je že vključeno kritje obratovalnega zastoja, razbitja steklenih površin in preostala kritja. Obenem pa si s širokim naborom kritij zavarovanj pred odgovornostjo zagotovite tudi zaščito pred nepričakovanimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb.

Tovrstno zavarovanje je pomembno predvsem za manjša podjetja, kjer je tudi finančna moč nižja in lahko že manjša škoda pomeni prekinitev poslovanja ali celo propad podjetja, pri samostojnih podjetnikih pa osebni stečaj.

Prednosti

 • široka zavarovalna kritja,
 • vsa kritja na eni polici z enotnimi pogoji – boljša preglednost zavarovanih predmetov in nevarnosti,
 • zanimiva nova kritja (npr. žled),
 • možnost razširitve kritij glede na vaše želje in potrebe,
 • zavarovanje »na novo vrednost« brez doplačila premije,
 • kritje poslovnih stroškov, ki so posledica prekinitve poslovanja zaradi požara, viharja, toče,
 • možnost zavarovanja sanitarne keramike za nevarnost razbitja,
 • možnost zavarovanja odtujitve žlebov, grelcev, stolov, miz in podobne opreme na prostem ter
 • hitro in učinkovito reševanje škodnih primerov.

Ugodnosti

Združevanje zavarovanj v en paket na enotni polici pomeni, da je že osnovna premija paketnega zavarovanja za vas ugodnejša. Ob vnaprejšnjem letnem plačilu premije pri AS-u pa vas še dodatno nagradimo s posebnim finančnim popustom.

Podrobno o zavarovanju

Zavarovanje Podjetnik AS je namenjeno zavarovanju premoženja:

 • samostojnih podjetnikov,
 • mikro in malih gospodarskih družb (zlasti v gostinski, trgovski, frizerski in kozmetični dejavnosti).

V sklopu zavarovanja Podjetnik AS lahko med štirimi različnimi paketi izberete tistega, ki bo vašemu podjetju zagotovil zaščito po vaši meri:

Nadstandardni
Obsega najširšo paleto kritij in nevarnosti.

Optimalni
Obsega najpogostejša kritja in nevarnosti.

Standardni
Obsega običajna kritja in nevarnosti.

Osnovni
Obsega osnovna kritja in nevarnosti.

 • Ocenite vrednost svojih nepremičnin in premičnin ter jih, če so nove, zavarujte z zavarovalnimi vsotami, ki so enake njihovim novim vrednostim.
 • Preučite nevarnosti, ki lahko ogrozijo opravljanje dejavnosti vašega podjetja, in temu ustrezno izberite paket kritij.
 • Pri zavarovanju odgovornosti preverite, katera dodatna kritja so potrebna za vaše varno poslovanje in ali je zavarovalna vsota dovolj visoka za kritje morebitnih odškodninskih zahtevkov.
 • V primeru hrambe blaga, ki je občutljivo na vodo, poskrbite za ustrezno skladiščenje (dvignjeno od tal, shranjeno na paletah ipd.).
 • Pri sklepanju zavarovanja ne pozabite zavarovalnega zastopnika seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
 • Z vgradnjo kakovostnih alarmnih naprav in njihovim rednim servisiranjem si lahko zagotovite večjo varnost in s tem tudi nižjo premijo pri požarnem zavarovanju ter zavarovanju nevarnosti vloma in ropa.
 • Poskrbite za varno hrambo denarja, dragocenosti in ostalih vrednostnih stvari.

 • Pri požaru, ki vam je uničil zavarovani poslovni prostor, do določenega zneska krijemo tudi stroške ponovnega projektiranja in nadzora, pridobivanja dokumentacije ter varovanja gradbišča.
 • Če vam v primeru škodnega dogodka požar ali strela onemogočita poslovanje, vam krijemo poslovne stroške, nastale zaradi obratovalnega zastoja.
 • Ob vlomu ali ropu vam povrnemo vrednost odtujenega denarja, dragocenosti, umetniških predmetov, opreme in zalog v zgradbah. Obenem krijemo tudi del stroškov popravila na zgradbi, ki nastanejo ob vlomu.
 • Pri zavarovanju odgovornosti vam zagotovimo zaščito pri opravljanju vaše dejavnosti pred pretiranimi in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb. Če so zahtevki utemeljeni, pa namesto vas izplačamo odškodnino oškodovancu.
 • V primeru poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari vam krijemo tudi stroške čiščenja, ki so nastali kot posledica škode.
 • Več o obsegu posameznih paketov zavarovanja Podjetnik AS preverite v spodaj pripetemu PDF dokumentu

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Poskrbite za varnost premoženja

Bi preverili, kateri paket je najprimernejši za vas?

Naročite zastopnika