Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

Špedicijska dejavnost zahteva izjemno odgovornost, tako do naročnika storitve kot do blaga, za katerega ste odgovorni med celotnim procesom in obdobjem prevoza.

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu krije špeditersko odgovornost zavarovanca za škodo, ki nastane kot posledica kršitev pri opravljanju špediterske/odpremne dejavnosti.

O zavarovanju

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu je namenjeno špediterjem kot nosilcem/izvajalcem/organizatorjem vseh procesov za prevoz, dostavo ali tranzit blaga.

Kot špediter morate ravnati odgovorno, tako do naročnika storitve kot do blaga, ki vam je prepuščeno v oskrbo. V samem procesu špedicije lahko kaj hitro nastane morebitna škoda zaradi kršitve pri izvrševanju odpremne dejavnosti. Kot organizator prevoza morate poskrbeti za čim bolj nemoteno poslovanje in s sklenitvijo Zavarovanja špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu se lahko kot organizator prevoza tako vnaprej izognete finančnemu tveganju za morebitno nastalo škodo v celotnem procesu in obdobju prevoza.

Prihranki

Sklenite Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu in pridobite popust pri naslednjih zavarovanjih pri AS:

 • Podjetnik AS
 • Zavarovanje škode na premoženju
 • Zavarovanje izgube dohodka
 • Druga zavarovanja odgovornosti
 • Zavarovanja zaposlenih
 • Zavarovanja v kmetijstvu 
 • Zavarovanja v transportu

Podrobno

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu je namenjeno:

 • špediterjem kot nosilcem/izvajalcem/organizatorjem vseh procesov za prevoz, dostavo ali tranzit blaga.

Med špedicijo lahko hitro nastane morebitna škoda zaradi kršitve pri izvrševanju odpremne dejavnosti. Kot organizator prevoza morate poskrbeti za čim bolj nemoteno poslovanje in s sklenitvijo zavarovanja špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu se lahko kot organizator prevoza vnaprej izognete finančnemu tveganju za morebitno nastalo škodo v celotnem procesu in obdobju prevoza.

Zavarovanje se sklene za nedoločen čas, lahko pa se dogovorite tudi za sklenitev dodatnih kritij in tako še dodatno prilagodite zavarovanje svojim potrebam.

Zavarovanje krije zavarovancu zneske, ki jih je dolžan plačati kot odškodnino za škodo iz naslova špediterske odgovornosti, za katero je odgovoren na podlagi Obligacijskega zakonika in Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije.

V spodnjem PDF dokumentu lahko preverite, kaj točno krije zavarovanje.

Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov v primerih, ki so posledica:

 • naklepa,
 • zlega namena in hude malomarnosti,
 • radioaktivnega sevanja,
 • vojnih in političnih tveganj,
 • tihotapstva in
 • drugih primerov, določenih s pogodbo.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Sklenite Zavarovanja špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi Zavarovanja špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu.

Naročite ponudbo