Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev za zavarovanje v primeru finančnih posledic zaradi izdelkov z napako, pomanjkljivo opravljenih storitev na stvareh, stroškov odpoklica izdelkov in podobno.

O zavarovanju

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev.

Proizvajalec izdelka ali storitev odgovarja za škodo, kadar napaka na izdelku ali storitvi povzroči:

 • smrt,
 • telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka
 • oziroma kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.

V primeru, da proizvajalca izdelka ali uvoznika ni mogoče ugotoviti, se vsak dobavitelj izdelka šteje za proizvajalca.

Prednosti

Podjetnik je odgovoren in dolžan povrniti škodo, ki nastane v primerih, ko napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka oziroma kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.

Z zavarovanjem proizvajalčeve odgovornosti se lahko podjetniki dodatno zavarujete za tovrstne primere in se izognete morebitni finančni izgubi.

Prihranki

 • Finančni popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Preostali individualni popusti

Sklenite Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Povprašajte za konkretno ponudbo in preverite popuste, ki jih pridobite ob sklenitvi Zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti.

Naročite ponudbo

Podrobno

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo:

 • zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec dal v promet: napaka lahko izvira iz napake v materialu izdelka, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo stvari;
 • zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari: če je škoda zaradi tega nastala po dokončanju opravljenega dela s strani zavarovanca.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti se nanaša na vse izdelke, ki jih je zavarovanec izdelal pod svojim imenom, oziroma na vse storitve, ki jih je opravil v okviru dejavnosti (dogovorjene s pogodbo, v času trajanja zavarovanja):

 • V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca za izdelek z napako v primeru, da je do škode prišlo zaradi napak sestavnih delov ali sklopov stvari, vgrajenih v izdelke, naredile in dobavile pa so mu jih druge osebe.
 • Zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari, kamor se vgradi zavarovancev izdelek.
 • Kriti so tudi stroški sporov in pravnih dejanj v razumnem obsegu ter stroški raziskave posameznega škodnega dogodka in obrambe zavarovanca.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti ne krije odškodninskih zahtevkov, če zavarovanec škodni dogodek povzroči namenoma oziroma v primeru:

 • vsakega ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo škodljivo posledico;
 • zavarovančevega zavedanja o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev;
 • zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti;
 • odškodninskih zahtevkov iz naslova dodatnih kritij zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti ne krije, če ta niso posebej dogovorjena na polici in če zanje ni obračunana dodatna premija;
 • skladno z zavarovano dejavnostjo so podrobnejši primeri, česa zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti ne krije, navedeni v zavarovalnih pogojih.

Kontakt

Za ponudbo in dodatne informacije nas lahko pokličete na spodnje telefonske številke:

Poslovna enota Kontaktna oseba Telefon GSM E-mail
         

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila, vandalizma, vloma, ropa ter izginotja takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nastanka škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: