Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Se zavedate, kakšne posledice ima lahko napaka v izdelku na zdravje ljudi ali druge stvari? Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti vam zagotavlja ustrezno zaščito v takih primerih.

Zaženite konfigurator zavarovanj

O zavarovanju

 • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno predvsem proizvajalcem izdelkov ali storitev, uvoznikom izdelkov in prodajalcem.
 • Kot proizvajalec izdelka ali storitev odgovarjate za škodo, kadar napaka na izdelku ali storitvi povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka oziroma kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.
 • Z zavarovanjem proizvajalčeve odgovornosti se izognete finančnim posledicam, ki lahko povzročijo težave vašemu poslovanju.

Prednosti

 • Proizvajalec je odgovoren in dolžan povrniti škodo, ki nastane v primerih, ko napaka na izdelku povzroči smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka oziroma kadar zaradi napake na izdelku nastane škoda na drugi stvari.
 • Z zavarovanjem proizvajalčeve odgovornosti se lahko zavarujete za take primere in se izognete morebitni finančni izgubi.
 • V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca za izdelek z napako, če je do škode prišlo zaradi napak sestavnih delov ali sklopov stvari, ki jih zavarovanec vgrajuje v svoje izdelke, naredile in dobavile pa so mu jih druge osebe.

 

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja AS
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Individualni popusti

Kritja

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali stvari kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo:

 • zaradi izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec dal v promet: napaka lahko izvira iz napake v materialu izdelka, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo stvari;
 • zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda nastala, ko je bilo delo že opravljeno.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti se nanaša na vse izdelke, ki jih je zavarovanec izdelal pod svojim imenom, oziroma na vse storitve, ki jih je opravil v okviru dejavnosti (dogovorjene s pogodbo, v času trajanja zavarovanja).

 • Dodatno kritje za razširjeno proizvajalčevo odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane tretji osebi zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem, povezovanjem ali predelavo zavarovančevega izdelka z drugimi izdelki brez napake.
 • Dodatno kritje za stroške odpoklica izdelkov za čisto premoženjsko škodo, ki nastane tretji osebi, zaradi odpoklica izdelkov, ki ga je bilo potrebno izvesti zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka.

Višina premije pri zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti je odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se zavarovanec ukvarja,
 • vrste izdelkov, ki jih zavarovanec  proizvaja (oz. prodaja, distribuira),
 • od višine letnega prometa zavarovanca,
 • območja kritja,
 • višine zavarovalne vsote in letnega agregata za izplačilo odškodnin,
 • preteklega škodnega dogajanja,
 • odbitne franšize (soudeležbe).

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti ne krije odškodninskih zahtevkov, če škodni dogodek povzročite namenoma, ne opustite ravnanja, čeprav bi morali pričakovati njegovo škodljivo posledico, se zavedate pokvarjenosti ali pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev ter zavestno ravnate proti veljavnim predpisom.

Prav tako niso kriti zahtevki:

 • zaradi škode na samem izdelku, ki ga je izdelal zavarovanec, zaradi stroškov ponovne izvedbe pomanjkljivo opravljene storitve,
 • zaradi škode, ki izvira iz izdelka, ki je bil proizvajalcu odtujen brez njegove vednosti ali ga je proizvajalec podaril,
 • iz naslova jamčevanja za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih obveznosti zavarovanca ...

Pogosta vprašanja

 • Zavarovalnico obvestite o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izveste.
 • Škodo lahko hitro in enostavno prijavite: prek portala Moj AS in v poslovalnicah AS-a.
 • Po svojih najboljših močeh poskrbite za odvrnitev ali zmanjšanje škode in razjasnitev škodnega dogodka.
 • Vodenje pravdnega postopka morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo osebi, ki jo določi zavarovalnica.

Poskrbite za varnost premoženja

Ali veste katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Preverite.

Zaženite konfigurator podjetniških tveganj