Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti je namenjeno vsem, predvsem pa podjetnikom in drugim pravnim osebam, ki izvajajo kakršnokoli dejavnost, pri kateri obstaja tveganje za morebitne odškodninske zahtevke tretjih oseb.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev za zavarovanje v primeru finančnih posledic zaradi izdelkov z napako, pomanjkljivo opravljenih storitev na stvareh, stroškov odpoklica izdelkov in podobno.

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Z zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.