Zavarovanja odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti je namenjeno podjetnikom, ki izvajate kakršnokoli dejavnost, pri kateri obstaja tveganje za morebitne odškodninske zahtevke tretjih oseb.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev za zavarovanje v primeru finančnih posledic zaradi izdelkov z napako, pomanjkljivo opravljenih storitev na stvareh, stroškov odpoklica izdelkov in podobno.

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu krije špeditersko odgovornost zavarovanca za škodo, ki nastane kot posledica kršitev pri opravljanju špediterske/odpremne dejavnosti.

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Z Zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu je namenjeno cestnim prevoznikom v domačem in mednarodnem prometu, ki želite preprečiti morebitno škodo in dodatno zavarovati svoje poslovanje.