Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje splošne
odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti je namenjeno zaščiti pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki jo podjetje, društvo ali posameznik povzroči tretjim osebam ali stvarem.

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem izdelkov ali storitev v primeru finančnih posledic zaradi izdelkov z napako, pomanjkljivo opravljenih storitev na stvareh, stroškov odpoklica izdelkov in podobno.

Zavarovanje poklicne
odgovornosti

Z zavarovanjem poklicne odgovornosti se zavarujete pred neugodnimi finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, povzročene pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.