Kasko zavarovanje vozila

Kasko zavarovanje avtomobila je pametna izbira v primerih, ko bi vas popravilo škode na vozilu lahko spravilo v neugoden finančni položaj.

Naročite svetovalca

Kaj krije?

Pri kasko zavarovanju lahko glede na vrednost in starost vašega vozila, varnost vašega bivalnega kraja, pogoste vremenske vplive ter slog življenja izberete in sestavite različne kombinacije zavarovanja, ki se kar najbolje prilegajo vašim potrebam po zagotovljeni varnosti. Različna dodatna kritja lahko priključite osnovnemu zavarovanju avtomobilske odgovornosti ali osnovnemu kasko zavarovanju vozila.

Osnovna kasko kritja

Namenjena so kritju škode pri dogodkih v prometu, požaru in tatvini ter pri posebnih dogodkih.

Kritje je namenjeno dogodkom v prometu, kot so:

  • trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu,
  • trčenje v oviro,
  • zdrs s ceste,
  • prevrnitev vozila ter
  • padec zunanjih predmetov na vozilo, zračnih plovil in njihovih sestavnih delov.

Prav tako je krita škoda, ki nastane na tapeciranih delih vozila ob oskrbovanju oseb, poškodovanih v prometni nesreči, pa tudi škoda zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani stvari, drugi stvari ali ljudeh.

Kritje je namenjeno le dogodkom v prometu, ki nastanejo z identificiranim udeležencem v prometu, kot je v primeru trčenja vozil in trčenja v pešca ali kolesarja na cestišču. Iz zavarovanja so izključeni primeri trčenja v žival oziroma predmet, zdrsa s ceste in podobno.

Kritje priporočamo varnim in previdnim voznikom, ki niste vsak dan vključeni v promet

Krije vse nevarnosti iz kritja B1, vendar le pod pogojem, da nastane totalna škoda, torej da vrednost rešenih delov ne presega 30 % tržne vrednosti vozila neposredno pred nastankom škodnega dogodka.

Kritje priporočamo za osebna vozila do starosti šest let.

C Požar, tatvina, posebni dogodki

Naslednja kritja lahko priključite na zavarovalno polico le v primeru, če ste pred tem izbrali katerokoli od B-kritij.

Krije škodo, ki je nastala kot posledica požara z razvojem plamena, neposrednega udara strele, eksplozije in nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja.

Krije tatvino, rop, protipravni odvzem vozila ter škodo na delih vozila zaradi poskusa ali izvedbe teh kaznivih dejanj. Kritje velja pod pogojem, da je bilo vozilo zaklenjeno ali v zaklenjenem prostoru.

Krije nevarnosti družbenopolitičnih dogodkov, naravnih nesreč ter zlonamernih in objestnih dejanj tretjih oseb.

Dodatna kasko kritja pri kasko zavarovanju vozila

Posamezna dodatna kritja lahko izberete ob sklenitvi osnovnega kasko zavarovanja vozila (B-kritje) ali ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti AO. Pri dodatnih kritjih lahko uveljavite škodo v celoti, brez izgube bonusa. V zavarovalnem letu sta krita največ dva primera posameznih zavarovanj, soudeležba zavarovanca je v skladu z navedenim na zavarovalni polici.

Krije nevarnost razbitja ali poškodovanja v vozilo vgrajenega stekla. Krita je tudi škoda zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb. Ni krita škoda na svetlobnih telesih in vzvratnih ogledalih.

Krije nevarnost razbitja ali poškodovanja zunanjih svetlobnih teles in ogledal.

Krije nevarnost poškodbe zaradi neposrednega naleta ali trka v žival.

Krije neposredno škodo, ki jo z dotikom povzroči neznano motorno vozilo na parkirišču, ter škodo zaradi strešnih snežnih gmot, ki padajo s strehe.

Krije stroške odpiranja vozila in nadomestitve ključev ali elektronske naprave zaradi izgube ključev.

Krije nevarnost poškodb zaradi toče. Sklenitev je mogoča na polici, na kateri se istočasno sklene najmanj obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilske odgovornosti Plus. Kritje velja za osebne avtomobile in tovorna vozila z nosilnostjo do dveh ton.

Krije stroške najema nadomestnega vozila zaradi nastanka škode iz kritij B ali C.

Krije stroške najema nadomestnega vozila zaradi nastanka škode iz kritij B, C ali D.

Druge oblike in možnosti kasko zavarovanja

Ob obnovitvi zavarovanja kljub eni škodi ne izgubite bonusa pri kasko zavarovanju vozila. Doplačilo se obračuna pri nevarnostih polnega kaska in je odvisno od premijskega razreda, v katerega ste razvrščeni kot zavarovanec.

V primeru minimalnega doplačila premije vam priznamo razliko med nabavno vrednostjo novega vozila in izplačano zavarovalnino iz osnovnega B-kritja.

Na željo zavarovanca se lahko zniža osnova za določitev premije kasko zavarovanja vozila. To pomeni, da se ob nastanku in obračunu škode izbrani sorazmerni del odbije od zneska izplačila zavarovalnine.

Ugodnosti

Pripravili smo ugodnosti za vse, ki ste zadnjih enajst letih prevozili BREZ ŠKODE, ste IZKUŠENI VOZNIK, MLADA DRUŽINA ali EDINI VOZNIK za volanom svojega konjička. Čakajo vas še paketni popusti in popust na število izbranih dodatnih kritij.

Naziv ugodnosti Opis ugodnosti Kasko zavarovanje vozila
BONUS Bonus za voznike, ki v zadnjih 11 letih niso imeli škode. 50 %
IZKUŠENI VOZNIK Popust glede na starost voznika. DA
BREZ ŠKODE Dodaten popust za voznika brez škode v zadnjih dveh letih. DA
MLADA DRUŽINA
+ dodatna ugodnost
Popust, če je sklenjeno nezgodno avtomobilsko zavarovanje z minimalno zavarovalno vsoto
20.000 € za smrt / 40.000 € za invalidnost.
+ zavarovalni vsoti se v primeru poškodbe otrok starih do 12 let povišata za 50 %.
-
PAKETNI POPUST Popust glede na število sklenjenih preostalih zavarovanj pri AS. DA
EDINI VOZNIK Popust v kolikor vozilo vozi le ena oseba. DA
GOTOVINSKI POPUST Popust pri takojšnjem gotovinskem plačilu. - 2 %
POPUST ZA INVALIDE Popust za voznika invalida. - 10 %

 

Poleg naštetih popustov vam v primeru plačila preko trajnega naloga nudimo še obročno plačilo zavarovalne premije brez doplačila.

Povezana zavarovanja

Avto asistenca

Z Avto asistenco boste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma in v tujini.

Odškodninska asistenca

Asistenčna storitev zajema tudi kritje stroškov pravne obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih.

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Svetujemo, da poskrbite zase in za svoje najbližje, ter si uredite dodatno nezgodno zavarovanje potnikov in zavarovanje AO +.

Pogosta vprašanja

Za zavarovanja, pri katerih je dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva pretekli čas trajanja zavarovanja brez prijavljene škode oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za vsako vozilo posebej, se višina izhodiščne premije v odstotkih določi na podlagi razvrstitve v ustrezni premijski razred. Bonus oziroma malus se obračunata v obliki popusta oziroma doplačila na premijo.

Premijski razredi
Bonus področje Malus področje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Višina izhodiščne premije v odstotkih
50 50 50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 135 150 170 200
 

Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu s 100 % zavarovalno premijo. Za novo zavarovanje se šteje, če zavarovanec v zadnjih treh letih ni imel veljavne police za zavarovanje kateregakoli vozila iste vrste pri katerikoli zavarovalnici.

Vsako zavarovalno leto brez prijavljenega zavarovalnega primera omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – BONUS.

Vsak prijavljen zavarovalni primer v preteklem zavarovalnem letu pomeni razvrstitev za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu.

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo na podlagi vaših pridobljenih prometnih izkušenj, vašega življenjskega sloga in vrednosti vašega avtomobila z veseljem pomagali z nasveti.

Naročite svetovalca

Preberite tudi

Kako izbrati najugodnejše avtomobilsko zavarovanje?

Zavarovanje avtomobila je tiste vrste strošek, ki je vsem voznikom odveč toliko časa, dokler ne pride do nesreče oziroma škodnega primera. Niso redki primeri, ko zavarovanec šele ob nesreči ugotovi, da je bilo zavarovanje ugodno le zato, ker krije manj nevarnosti.

Praska na prasko - parkirišče

Parkirišča so okolje, kjer se na svoje vozniško znanje ne morete zanašati, pa tudi glede ravnanja drugih kaj dosti ne morete storiti.

Vlom v avto: veste, kako ga preprečiti?

Po podatkih policije potrebujejo vlomilci za razbitje stekla, krajo predmeta iz vozila in pobeg le dobrih deset sekund. Preberite, kako poskrbeti, da vlomilcem ne boste dali povoda za tovrstno »akcijo«.