Avtomobilska odgovornost

Obvezna sklenitev osnovnega avtomobilskega zavarovanja je zakonsko določena.

Naročite svetovalca Izračun in sklenitev na spletu

Kaj vpliva na višino premije zavarovanja?

 • moč motorja (kW) in prostornina motorja
 • dosežen bonus voznika
 • dogovorjena zavarovalna vsota (lahko je tudi višja od zakonsko predpisane) 
 • število sedežev

Pri tovornih in priključnih vozilih na višino premije vpliva nosilnost, pri delovnih in specialnih vozilih pa vrsta vozila.

Ker zavarovanje AO ne krije škode, ki jo v nezgodi utrpi povzročitelj nesreče, priporočamo dodatno zavarovanje voznika z zavarovanjem AO Plus.
Z izbiro zelene karte pa dokazujete veljavnost obveznega avtomobilskega zavarovanja v večini evropskih in sredozemskih držav.

Dodatna zavarovanja

Z izbranim dodatnim avtomobilskim zavarovanjem lahko zavarujete tudi voznika povzročitelja nesreče, izberete dodatna kasko zavarovanja ali si uredite 24-urno asistenco za pomoč na cesti doma in v tujini tudi ob najbolj neprijetnem času.

Zavarovanje AO Plus

Z nezgodnim zavarovanjem AO Plus ste kot voznik upravičeni do odškodnine za lastne telesne poškodbe, kadar ste v nezgodi udeleženi kot povzročitelj nesreče. Ker obvezno avtomobilsko zavarovanje AO ne krije poškodb voznika, vam priporočamo, da poskrbite tudi za lastno varnost. Zavarovalna vsota je omejena na 51.000 EUR.

Nezgodno zavarovanje potnikov

Svetujemo, da poskrbite za svoje najbližje in si uredite dodatno nezgodno zavarovanje voznika in potnikov.

Dodatna kasko kritja

Za nekatera kasko kritja se lahko odločate že ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Na voljo imate različne kombinacije in pakete, ki ustrezajo vašim aktivnostim, izpostavljenosti in življenjskemu slogu. Če se odločite za dodatna kasko kritja, ta ne bodo vplivala na izgubo bonusa v primeru nezgode.

Krije nevarnosti razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla, vključno z obratovalno škodo. Upravičeni ste tudi do odškodnine zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb.
Ni krita škoda na: svetlobnih telesih in vzvratnih ogledalih. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. V primeru zamenjave stekla znaša soudeležba zavarovanca v skladu s soudeležbo navedeno na polici. V primeru popravila stekla, soudeležbe ni.

Krije razbitje ali poškodovanje zunanjih svetlobnih teles in ogledal. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera.

Krije poškodbe, ki nastanejo zaradi neposrednega naleta ali trka v žival. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. Soudeležba zavarovanca v skladu z navedenim na polici.

Krije neposredno škodo, ki jo z dotikom povzroči neznano motorno vozilo na parkirišču, ter škodo zaradi padca strešnih snežnih gmot. V zavarovalnem letu sta krita največ dva zavarovalna primera. Soudeležba zavarovanca v skladu z navedenim na polici.

Krije nevarnost poškodb zaradi toče. Sklenitev je dovoljena na polici, na kateri se sklene tudi zavarovanje AO. Kritje velja za osebne avtomobile in tovorna vozila z nosilnostjo do dve toni.

Asistenčna zavarovanja

Avto asistenca

Z Avto asistenco ste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini. Nevozno vozilo bo s 24-urno asistenco postalo hitro rešljiva težava. Več >

Odškodninska asistenca

Izberite vrhunske storitve in si privoščite osebnega skrbnika z Avto odškodninsko asistenco, ki bo v vašem imenu vložil zahtevek za odškodnino na drugi zavarovalnici. Z odškodninsko asistenco boste prihranili pot, čas in energijo, ki bi jih porabili pri vlogi odškodninskega zahtevka na tuji zavarovalnici, kadar je za škodo na vašem vozilu odgovoren voznik, ki ni zavarovan pri nas.

Avto odškodninsko asistenco lahko uredite ob sočasni sklenitvi obveznega zavarovanja AO in osnovnega kasko zavarovanja. Več >

Popusti in ugodnosti

Pripravili smo ugodnosti, razveselili pa se jih boste vsi, ki:

 • ste v zadnjih dveh letih BREZ ŠKODE,
 • ste IZKUŠENI VOZNIKI,
 • MLADA DRUŽINA ali
 • EDINI VOZNIKI za volanom vašega konjička.

Vozniki, ki v zadnjih enajstih letih s svojim vozilom niste imeli nezgode, lahko uveljavite možnost BONUSA s kar 55 % popustom pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in zavarovanju avtomobilske odgovornosti Plus. 

 

Naziv ugodnosti Opis ugodnosti Avtomobilska
odgovornost
AO
Zavarovanje
voznika
AO+
Bonus Z vsakim letom brez škode je mogoče pridobiti 5 % nižjo premijo. do 55 % 55 %
Izkušeni voznik Popust glede na voznikovo starost. da da
Brez škode Dodaten popust za voznika brez škode v zadnjih dveh letih. da da
Mlada družina
+ dodatna ugodnost
Popust v primeru, da je sklenjeno nezgodno avtomobilsko zavarovanje z
minimalno zavarovalno vsoto 20.000 € za smrt / 40.000€ za invalidnost.

+ zavarovalni vsoti se v primeru poškodbe otrok, starih do 12 let, povišata za 50 %.
da da
Paketni popust Popust glede na število sklenjenih drugih zavarovanj pri AS-u.    
Edini voznik Popust, če vozilo vozi ena oseba. da da
Gotovinski popust Popust pri takojšnjem gotovinskem plačilu. 2 % 2 %
Popust za invalide Popust za voznika invalida 10 % 10 %

Opcije in prihranki

Priporočamo vam različne kombinacije avtomobilskih zavarovanj, ki se prilagajajo vašim zahtevam. Pri tem pa lahko pomembno prihranite. Ne spreglejte tudi brezplačne storitve pomoči na cesti za AS zavrovarovance.

Družinska polica

Vozila družine, ki so vključena v družinsko zavarovanje, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa "škodno najboljšega" člana družine - torej družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus.

Moja prva avto polica

Za voznike z manj kot 3 leta vozniških izkušenj.
Brez doplačila lahko vozijo katerikoli avtomobil, staršem pa prinaša finančni prihranek v primeru, ko mladi voznik uporablja različne avtomobile. 

Pomoč na cesti

V primeru škodnega dogodka z avtomobilom pokličite 080 88 48. Hitro in enostavno do popravila avtomobila in posebne ugodnosti v mreži Moj servis.

Brezplačna storitev za AS zavarovance.

Pogosta vprašanja

Če v prometni nesreči nihče ni bil telesno poškodovan in gre za manjšo materialno škodo, avto pa je v voznem stanju, lahko izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči, ki nadomesti policijski zapisnik. Pri tem se morajo udeleženci strinjati o objektivnih okoliščinah dogodka.

 1. Povzročitelj nezgode soudeleženemu vozniku izroči kupon zavarovanja iz zavarovalne police, če je ta priložen njegovi zavarovalni polici.
 2. Če sta za nezgodo odgovorna oba udeleženca, si medsebojno izmenjata kupone.
 3. Kraj nezgode je treba tudi fotografirati.

Policisti morajo biti prisotni na kraju prometne nesreče:

 • kadar so udeleženci telesno poškodovani,
 • kadar nastane večja materialna škoda in je avto nevozen,
 • kadar se udeleženci sami ne morejo dogovoriti o povzročitelju prometne nesreče,
 • kadar je v prometni nesreči udeležen tujec,
 • kadar sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola,
 • kadar soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče ali
 • kadar soudeleženec v prometni nezgodi ne more dokazati, da je vozilo pravilno registrirano in zavarovano.

Po dogodku ste o primeru nesreče kot zavarovanec dolžni obvestiti zavarovalnico najpozneje v treh dneh od nastanka dogodka.

Ogled poškodovanega vozila lahko opravite v vseh poslovnih enotah AS-a v Sloveniji. Če vaše vozilo ni vozno, bo cenilec opravil ogled na dogovorjenem kraju.

Za vsa vprašanja, kako ravnati v primeru nezgode, smo vam na voljo na telefonski številki 080 88 48

Izkušeni vozniki, ki vam pripada maksimalni 50 % bonus in po predhodni polici niste imeli škode, se ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti umestite v 3. premijski razred ter tako pridobite 55 % bonus. Dodaten premijski razred in s tem višji popust za izkušene voznike je novost na trgu avtomobilskih zavarovanj, ki jo zavarovanci pridobijo pri AS-u.

Premijski razredi in odstotki izhodiščne zavarovalne premije so:

Premijski razred % izhodiščne premije
1 45
2 45
3 45
4 50
5 55
6 60
7 65
8 70
9 75
10 80
11 85
12 90
13 95
14 100
15 110
16 120
17 135
18 150
19 170
20 200


Razvrstitev v ustrezen premijski razred izvedemo na naslednji način:

 • Za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu. Za novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovalec sklenil za vozilo prvič, in zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil po poteku več kot treh let, odkar mu je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje.

 • Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – BONUS.

 • Posledica vsake prijavljene škode v preteklem zavarovalnem letu oziroma obdobju je pomik za tri razrede višje za posamezno škodo – MALUS. Upošteva se največ štiri prijavljene škode v istem zavarovalnem letu oziroma obdobju.

 • Pri zavarovanju vsakega naslednjega vozila se zavarovalna premija določi enako kot za novo zavarovanje.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO se ne prenaša na novega lastnika vozila, temveč velja do trenutka, ko novi lastnik sklene novo zavarovanje. Zavarovanje je novi lastnik dolžan skleniti še pred registracijo novega vozila. Ker staro zavarovanje preneha z dnem sklenitve novega zavarovanja, je prejšnji lastnik upravičen do vrnitve sorazmernega dela neizkoriščene premije, če v zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenega odškodninskega zahtevka.
 

Prejšnji lastnik lahko uveljavlja povračilo premije pri svoji zavarovalnici na dva načina:

1. Zaradi večjega sorazmernega dela neizkoriščene premije se lahko lastnik vozila odloči, da bo motorno vozilo odjavil iz prometa. Pri odjavi vozila iz prometa se vozilo črta iz evidence vozil. Postopek vračila premije je po tej možnosti za prejšnjega lastnika hitrejši in preprostejši, saj dobi vse potrebne dokumente za vračilo premije na upravni enoti oziroma tehničnih pregledih, kjer odjavi vozilo iz prometa, pri tem pa ni odvisen od sodelovanja novega lastnika.

Za vrnitev premije je treba predložiti:

 • izvirnik zavarovalne police, po kateri se premija vrača (tudi zelena karta, če je bila izdana) in
 • dokazilo o odjavi vozila iz prometa.

2. Predloži se lahko tudi dokazilo o spremembi lastništva (kopija overjene kupoprodajne pogodbe in novega prometnega dovoljenja) ter dokazilo o sklenjeni novi zavarovalni polici za odsvojeno vozilo.

Kot dokazilo o sklenjeni zavarovalni polici služi:

 • izvirna zavarovalna polica, ki se predloži na vpogled, ali
 • fotokopija zavarovalne police ali
 • fotokopija prometnega dovoljenja, ki je izdano na ime novega lastnika.                                                        

Pravočasno sklenite zavarovanje avtomobilske odgovornosti in se izognite kaznim!

ALI STE VEDELI ...

 • da ste kot lastnik motornega vozila dolžni pred uporabo in registracijo motornega vozila skleniti obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in le-to obnavljati, vse dokler je motorno vozilo v prometu oziroma dokler ni odjavljeno iz prometa in so registrske tablice vrnjene registracijskemu organu? 
 • da ste zaradi neplačila povprečne letne premije v višini približno 180 EUR oziroma s tem, da ne sklenete obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, izpostavljeni tveganju, da za morebitno povzročeno milijonsko škodo neomejeno odgovarjate z vsem svojim premoženjem? 
 • da je zagrožena kazen za posameznika, če kot lastnik ne sklene obveznega avtomobilskega zavarovanja, 500 EUR, če pa posameznik ne odjavi vozila iz prometa in vrne registrskih tablic, ko preneha veljati zavarovalna pogodba v času veljavnosti prometnega dovoljenja, pa je tudi v prometnem prekršku? 
 • da je zagrožena kazen za vožnjo z vozilom, ki ni registrirano ali mu je registracija potekla pred več kot 30 dnevi 500 EUR? 
 
Se še vedno sprašujete, zakaj je pomembno skleniti obvezno  avtomobilsko zavarovanje?
 

1. Voznik nezavarovanega vozila povzroči nesrečo, v kateri nastane velika premoženjska in nepremoženjska škoda.

2. Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad izplača vsem oškodovancem pripadajoče odškodnine.

3. Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad ima skladno z veljavno zakonodajo od lastnika oziroma povzročitelja prometne nesreče pravico zahtevati povračilo celotnega izplačanega zneska odškodnin, povečanega za morebitne nastale stroške skupaj z obrestmi.

 
LASTNIK OZIROMA VOZNIK NEZAVAROVANEGA VOZILA ZA NASTALO ŠKODO ODGOVARJA OSEBNO IN NEOMEJENO Z VSEM SVOJIM PREMOŽENJEM.

Podrobnosti o zavarovanju Avtomobilska odgovornost so na voljo v zloženki:

S celovitim zavarovanjem avtomobila do ugodnosti AS

Preverite ugodnosti, ki jih pridobite v primeru, da se odločite za avtomobilsko zavarovanje AS. Pridružite se številnim zadovoljnim zavarovancem in izberite vam najljubšo pozornost. 

Ugodnosti

Preberite tudi

Kako izbrati najugodnejše avtomobilsko zavarovanje?

Zavarovanje avtomobila je tiste vrste strošek, ki je vsem voznikom odveč toliko časa, dokler ne pride do nesreče oziroma škodnega primera. Niso redki primeri, ko zavarovanec šele ob nesreči ugotovi, da je bilo zavarovanje ugodno le zato, ker krije manj nevarnosti.

Motociklistični kilometri

Izkušeni motoristi vedo, da je zmeren začetek sezone bistvenega pomena za varne kilometre v nadaljevanju. Temeljit pregled motocikla, priprava opreme in nekaj poskusnih kilometrov po okolici je dovolj opravil za prvo sončno motoristično soboto.

Pas, ki rešuje zdravje in življenje

Z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev pri vseh potnikih in na vseh vožnjah bi lahko zmanjšali število umrlih v prometnih nesrečah za 50 odstotkov. Preberite, kako pravilno pripeti sebe in otroka, da boste v avtu varni.